امروز با بخش دوم انگلیسی در دانشگاه در خدمتتون هستیم. در بخش اول خدافظی و حرکت مری به سمت لندن رو داشتیم، در این بخش راجع به اولین تجربیات او در لندن صحبت خواهیم کرد. نکات تکمیلی و آموزش زبان را پس از ویدیوی زیر بخوانید

مری اکنون به لندن رسیده، در واقع هواپیماش در فرودگاه فرود اومده (landed in London). بلافاصله بعد از رسیدن به فرودگاه، مری میخواد به سمت دانشگاه حرکت کنه. (is heading off for the university). اما مری متوجه شده که گم شده (she’s lost). آیا مردم بریتانیا به اوون کمک میکنن تا بتونه دانشگاهش رو پیدا کنه؟

چند تا اصطلاح داریم راجع به نحوه آدرس پرسیدن:

Excuse me, could you tell me the way to…

عذر میخوام میشه به من بگید راه …….. از کودوم وره؟

I wonder if you could help me please?

نمیدونم میتونید به من کمک کنید؟

Please, could you give me directions to…

میشه لطفاً آدرس ……… رو به من بدید؟

I don’t suppose you could show me the way, could you?

شما میتونید راه ……………. رو به من نشون بدید؟

Do you know where I could find…

شما میدونید من کجا میتونم ……… رو پیدا کنم؟

Excuse me, which way is it to…

ببخشید راه ……. کجاست؟

Could you point me in the direction of… please.

میشه به من کمک کنید تو مسیر ……….. قرار بگیرم؟

حال چند کلمه مترادف با idiot

loser

numpty

muppet

چند لغت کاربردی دیگه رو مرور کنیم

to be in a rush

عجله داشتن

never heard of

تا حالا هیچی ازش نشنیدم / نه نمیدونم کجاست اصن

passer-by

رهگذر