آزمون آیلتس از یک سو از مهمترین گام های برای مهاجرت و تحصیل در خارج از کشور میباشد و از سوی دیگر برای بسیاری امور نظیر تحصیل دکتری در ایران داشتن نمره آیلتس کمک شایانی به شما خواهد کرد . لذا برنامه ریزی قبولی در این امتحان جهت تصمیم گیری برای شما بسیار موثر میباشد .  یکی از مهمترین عوامل موفقیت در ازمون آیلتس برنامه ریزی صحیح برای آمادگی در آزمون است، متقاضیان مدرک ایلتس باید بیش از ۳ ماه قبل نسبت به انتخاب تاریخ ازمون آیلتس مورد نظر خود اقدام نموده و زمان مناسب برای آزمون را انتخاب کنند تا در مدت زمان باقی مانده تا ازمون سطح آمادگی خود را به نمره مورد نظر خود برسانند.

در این صفحه ضمن برشمردن ویژگی های آزمون آیلتس و تاریخ آزمون آیلتس در سال ۲۰۲۰ به بررسی تسک های آیلتس نیز می پردازیم . همراه ما باشید

آپدیت فوریه ۲۰۲۰

ساختار آزمون آیلتس

چهار بخش آزمون آیلتس

  • بخش نخست مربوط به Listening  است . این آزمون ۳۰ دقیقه به طول می انجامد و ۱۰ دقیقه زمان برای وارد کردن جواب ها در نظر گرفته شده است
  • بخش دوم خواندن است ، Reading که ۶۰ دقیقه به طول می انجامد
  • بخش سوم Writing است که ۶۰ دقیقه به طول می انجامد
  • و آزمون صحبت کردن که بین ۱۱ تا ۱۴ دقیقه زمان میبرد

بخش های اول تا سوم آزمون آیلتس در یک روز به صورت کتبی برگزار میشود که دو ساعت و چها دقیقه به طول می انجامد. آزمون صحبت کردن معمولا چند روز زودتر و یا در همان روز آزمون انجام میشود.

تمام آزمون دهنده ها آزمون Listening و Speaking یکسان دارند ، در حالی که دو مورد دیگر بین انواع آکادمیک و جنرال متفاوت است

تاریخ آزمون های آیلتس آیلتس تهران ۲۰۲۰

نمایش سایت
لینک ثبت نام
نام مرکزمدلنوع آزمونتاریخ شمسیتاریخ میلادیشهرقیمت
آیلتس تهرانIELTSAcademicبهمن ۹۸,۱۹Feb 8, 2020تهران۳۰,۵۰۰,۰۰۰
آیلتس تهرانIELTSAcademicبهمن ۹۸,۲۴Feb 13, 2020تهران۳۰,۵۰۰,۰۰۰
آیلتس تهرانIELTSGeneralبهمن ۹۸,۲۴Feb 13, 2020تهران۳۰,۵۰۰,۰۰۰
آیلتس تهرانIELTSAcademicاسفند ۹۸,۳Feb 22, 2020تهران۳۰,۵۰۰,۰۰۰
آیلتس تهرانIELTSAcademicاسفند ۹۸,۳Feb 22, 2020کرج۳۰,۵۰۰,۰۰۰
آیلتس تهرانIELTSAcademicاسفند ۹۸,۱۵Mar 5, 2020تهران۳۰,۵۰۰,۰۰۰
آیلتس تهرانIELTSAcademicاسفند ۹۸,۱۵Mar 5, 2020اصفهان۳۰,۵۰۰,۰۰۰
آیلتس تهرانIELTSAcademicاسفند ۹۸,۱۵Mar 5, 2020شیراز۳۰,۵۰۰,۰۰۰
آیلتس تهرانIELTSAcademicاسفند ۹۸,۱۷Mar 7, 2020تهران۳۰,۵۰۰,۰۰۰
آیلتس تهرانIELTSGeneralاسفند ۹۸,۱۷Mar 7, 2020تهران۳۰,۵۰۰,۰۰۰
آیلتس تهرانIELTSAcademicاسفند ۹۸,۱۷Mar 7, 2020کرج۳۰,۵۰۰,۰۰۰
آیلتس تهرانIELTSGeneralاسفند ۹۸,۱۷Mar 7, 2020کرج۳۰,۵۰۰,۰۰۰
آیلتس تهرانIELTSAcademicاسفند ۹۸,۱۷Mar 7, 2020کیش۳۰,۵۰۰,۰۰۰
آیلتس تهرانIELTSGeneralاسفند ۹۸,۱۷Mar 7, 2020کیش۳۰,۵۰۰,۰۰۰
آیلتس تهرانIELTSAcademicاسفند ۹۸,۲۴Mar 14, 2020تهران۳۰,۵۰۰,۰۰۰
آیلتس تهرانIELTSAcademicفروردین ۹۹,۱۶Apr 4, 2020تهران۳۰,۵۰۰,۰۰۰
آیلتس تهرانIELTSGeneralفروردین ۹۹,۱۶Apr 4, 2020تهران۳۰,۵۰۰,۰۰۰
آیلتس تهرانIELTSAcademicفروردین ۹۹,۱۶Apr 4, 2020شیراز۳۰,۵۰۰,۰۰۰
آیلتس تهرانIELTSGeneralفروردین ۹۹,۱۶Apr 4, 2020شیراز۳۰,۵۰۰,۰۰۰
آیلتس تهرانIELTSAcademicفروردین ۹۹,۱۶Apr 4, 2020کرج۳۰,۵۰۰,۰۰۰
آیلتس تهرانIELTSGeneralفروردین ۹۹,۱۶Apr 4, 2020کرج۳۰,۵۰۰,۰۰۰
آیلتس تهرانIELTSAcademicفروردین ۹۹,۲۳Apr 11, 2020تهران۳۰,۵۰۰,۰۰۰
آیلتس تهرانIELTSAcademicفروردین ۹۹,۳۰Apr 18, 2020تهران۳۰,۵۰۰,۰۰۰
آیلتس تهرانIELTSGeneralفروردین ۹۹,۳۰Apr 18, 2020تهران۳۰,۵۰۰,۰۰۰
آیلتس تهرانIELTSAcademicاردیبهشت ۹۹,۱۱Apr 30, 2020تهران۳۰,۵۰۰,۰۰۰
آیلتس تهرانIELTSAcademicاردیبهشت ۹۹,۱۱Apr 30, 2020اصفهان۳۰,۵۰۰,۰۰۰
آیلتس تهرانIELTSAcademicاردیبهشت ۹۹,۱۱Apr 30, 2020شیراز۳۰,۵۰۰,۰۰۰
آیلتس تهرانIELTSAcademicاردیبهشت ۹۹,۱۱Apr 30, 2020کرج۳۰,۵۰۰,۰۰۰
آیلتس تهرانIELTSAcademicاردیبهشت ۹۹,۲۰May 9, 2020تهران۳۰,۵۰۰,۰۰۰
آیلتس تهرانIELTSAcademicاردیبهشت ۹۹,۲۷May 16, 2020تهران۳۰,۵۰۰,۰۰۰

تاریخ آزمون های آیلتس ایرسافام ۲۰۲۰

نمایش سایت
لینک ثبت نام
نام مرکزمدلنوع آزمونتاریخ شمسیتاریخ میلادیشهرقیمت
ایرسافامIELTSAcademicبهمن ۹۸,۱۹Feb 8, 2020تهران۳۰,۵۰۰,۰۰۰
ایرسافامIELTSAcademicبهمن ۹۸,۱۹Feb 8, 2020مشهد۳۰,۵۰۰,۰۰۰
ایرسافامIELTSAcademicبهمن ۹۸,۱۹Feb 8, 2020اصفهان۳۰,۵۰۰,۰۰۰
ایرسافامUKVIAcademicبهمن ۹۸,۲۴Feb 13, 2020تهران۳۲,۶۱۲,۵۰۰
ایرسافامUKVIGeneralبهمن ۹۸,۲۴Feb 13, 2020تهران۳۲,۶۱۲,۵۰۰
ایرسافامIELTSAcademicبهمن ۹۸,۲۴Feb 13, 2020تهران۳۰,۵۰۰,۰۰۰
ایرسافامIELTSGeneralبهمن ۹۸,۲۴Feb 13, 2020تهران۳۰,۵۰۰,۰۰۰
ایرسافامIELTSAcademicبهمن ۹۸,۲۴Feb 13, 2020اصفهان۳۰,۵۰۰,۰۰۰
ایرسافامIELTSGeneralبهمن ۹۸,۲۴Feb 13, 2020اصفهان۳۰,۵۰۰,۰۰۰
ایرسافامIELTSAcademicبهمن ۹۸,۲۴Feb 13, 2020شیراز۳۰,۵۰۰,۰۰۰
ایرسافامIELTSGeneralبهمن ۹۸,۲۴Feb 13, 2020شیراز۳۰,۵۰۰,۰۰۰
ایرسافامIELTSGeneralبهمن ۹۸,۲۴Feb 13, 2020مشهد۳۰,۵۰۰,۰۰۰
ایرسافامIELTSAcademicاسفند ۹۸,۳Feb 22, 2020تهران۳۰,۵۰۰,۰۰۰
ایرسافامIELTSAcademicاسفند ۹۸,۳Feb 22, 2020مشهد۳۰,۵۰۰,۰۰۰
ایرسافامIELTSAcademicاسفند ۹۸,۳Feb 22, 2020شیراز۳۰,۵۰۰,۰۰۰
ایرسافامLIFE SKILLSGeneralاسفند ۹۸,۸Feb 27, 2020تهران۲۴,۶۵۵,۰۰۰
ایرسافامIELTSAcademicاسفند ۹۸,۱۵Mar 5, 2020تهران۳۰,۵۰۰,۰۰۰
ایرسافامIELTSAcademicاسفند ۹۸,۱۵Mar 5, 2020رشت۳۰,۵۰۰,۰۰۰
ایرسافامUKVIAcademicاسفند ۹۸,۱۷Mar 7, 2020تهران۳۲,۶۱۲,۵۰۰
ایرسافامUKVIGeneralاسفند ۹۸,۱۷Mar 7, 2020تهران۳۲,۶۱۲,۵۰۰
ایرسافامIELTSAcademicاسفند ۹۸,۱۷Mar 7, 2020تهران۳۰,۵۰۰,۰۰۰
ایرسافامIELTSGeneralاسفند ۹۸,۱۷Mar 7, 2020تهران۳۰,۵۰۰,۰۰۰
ایرسافامIELTSAcademicاسفند ۹۸,۱۷Mar 7, 2020مشهد۳۰,۵۰۰,۰۰۰
ایرسافامIELTSGeneralاسفند ۹۸,۱۷Mar 7, 2020مشهد۳۰,۵۰۰,۰۰۰
ایرسافامIELTSAcademicاسفند ۹۸,۱۷Mar 7, 2020شیراز۳۰,۵۰۰,۰۰۰
ایرسافامIELTSGeneralاسفند ۹۸,۱۷Mar 7, 2020شیراز۳۰,۵۰۰,۰۰۰
ایرسافامIELTSAcademicاسفند ۹۸,۱۷Mar 7, 2020ساری۳۰,۵۰۰,۰۰۰
ایرسافامIELTSGeneralاسفند ۹۸,۱۷Mar 7, 2020ساری۳۰,۵۰۰,۰۰۰
ایرسافامIELTSAcademicاسفند ۹۸,۱۷Mar 7, 2020اصفهان۳۰,۵۰۰,۰۰۰
ایرسافامIELTSGeneralاسفند ۹۸,۱۷Mar 7, 2020اصفهان۳۰,۵۰۰,۰۰۰
ایرسافامLIFE SKILLSGeneralاسفند ۹۸,۲۲Mar 12, 2020تهران۲۴,۶۵۵,۰۰۰

تاریخ آزمون های آیلتس پروشات ۲۰۲۰

نمایش سایت
لینک ثبت نام
نام مرکزمدلنوع آزمونتاریخ شمسیتاریخ میلادیشهرقیمت
پروشاتIELTSAcademicشهریور ۹۸,۲۳Sep 14, 2019تهران۳۰,۵۰۰,۰۰۰
پروشاتIELTSGeneralمهر ۹۸,۲۰Oct 12, 2019تهران۳۰,۵۰۰,۰۰۰

تاریخ آزمون های آیلتس دانشگاه آزاد ۲۰۲۰

نمایش سایت
لینک ثبت نام

دانشگاه آزاد برای سال جاری میلادی تاریخ آزمون مشخص ننوده است

تاریخ آزمون های آیلتس عصر دین و دانش ۲۰۲۰

نمایش سایت
لینک ثبت نام
نام مرکزمدلنوع آزمونتاریخ شمسیتاریخ میلادیشهرقیمت
عصر دین و دانشIELTSAcademicبهمن ۹۸,۱۹Feb 8, 2020تهران۳۰,۵۰۰,۰۰۰
عصر دین و دانشIELTSAcademicبهمن ۹۸,۲۴Feb 13, 2020تهران۳۰,۵۰۰,۰۰۰
عصر دین و دانشIELTSGeneralبهمن ۹۸,۲۴Feb 13, 2020تهران۳۰,۵۰۰,۰۰۰
عصر دین و دانشIELTSAcademicبهمن ۹۸,۲۴Feb 13, 2020مشهد۳۰,۵۰۰,۰۰۰
عصر دین و دانشIELTSGeneralبهمن ۹۸,۲۴Feb 13, 2020مشهد۳۰,۵۰۰,۰۰۰
عصر دین و دانشIELTSAcademicاسفند ۹۸,۳Feb 22, 2020تهران۳۰,۵۰۰,۰۰۰
عصر دین و دانشIELTSAcademicاسفند ۹۸,۱۰Feb 29, 2020تهران۳۰,۵۰۰,۰۰۰
عصر دین و دانشIELTSGeneralاسفند ۹۸,۱۰Feb 29, 2020تهران۳۰,۵۰۰,۰۰۰
عصر دین و دانشIELTSAcademicاسفند ۹۸,۱۵Mar 5, 2020تهران۳۰,۵۰۰,۰۰۰
عصر دین و دانشIELTSAcademicاسفند ۹۸,۱۷Mar 7, 2020تهران۳۰,۵۰۰,۰۰۰
عصر دین و دانشIELTSGeneralاسفند ۹۸,۱۷Mar 7, 2020تهران۳۰,۵۰۰,۰۰۰
عصر دین و دانشIELTSAcademicاسفند ۹۸,۱۷Mar 7, 2020مشهد۳۰,۵۰۰,۰۰۰
عصر دین و دانشIELTSGeneralاسفند ۹۸,۱۷Mar 7, 2020مشهد۳۰,۵۰۰,۰۰۰
عصر دین و دانشIELTSAcademicاسفند ۹۸,۱۷Mar 7, 2020ساری۳۰,۵۰۰,۰۰۰
عصر دین و دانشIELTSGeneralاسفند ۹۸,۱۷Mar 7, 2020ساری۳۰,۵۰۰,۰۰۰
عصر دین و دانشIELTSAcademicاسفند ۹۸,۲۴Mar 14, 2020تهران۳۰,۵۰۰,۰۰۰
عصر دین و دانشIELTSAcademicفروردین ۹۹,۱۶Apr 4, 2020تهران۳۰,۵۰۰,۰۰۰
عصر دین و دانشIELTSGeneralفروردین ۹۹,۱۶Apr 4, 2020تهران۳۰,۵۰۰,۰۰۰
عصر دین و دانشIELTSAcademicفروردین ۹۹,۲۳Apr 11, 2020تهران۳۰,۵۰۰,۰۰۰
عصر دین و دانشIELTSAcademicفروردین ۹۹,۳۰Apr 18, 2020تهران۳۰,۵۰۰,۰۰۰
عصر دین و دانشIELTSGeneralفروردین ۹۹,۳۰Apr 18, 2020تهران۳۰,۵۰۰,۰۰۰
عصر دین و دانشIELTSAcademicفروردین ۹۹,۳۰Apr 18, 2020مشهد۳۰,۵۰۰,۰۰۰
عصر دین و دانشIELTSGeneralفروردین ۹۹,۳۰Apr 18, 2020مشهد۳۰,۵۰۰,۰۰۰
عصر دین و دانشIELTSAcademicاردیبهشت ۹۹,۱۱Apr 30, 2020تهران۳۰,۵۰۰,۰۰۰
عصر دین و دانشIELTSAcademicاردیبهشت ۹۹,۱۱Apr 30, 2020ساری۳۰,۵۰۰,۰۰۰
عصر دین و دانشIELTSAcademicاردیبهشت ۹۹,۲۰May 9, 2020تهران۳۰,۵۰۰,۰۰۰
عصر دین و دانشIELTSAcademicاردیبهشت ۹۹,۲۷May 16, 2020تهران۳۰,۵۰۰,۰۰۰
عصر دین و دانشIELTSAcademicخرداد ۹۹,۱May 21, 2020تهران۳۰,۵۰۰,۰۰۰
عصر دین و دانشIELTSGeneralخرداد ۹۹,۱May 21, 2020تهران۳۰,۵۰۰,۰۰۰
عصر دین و دانشIELTSAcademicخرداد ۹۹,۱May 21, 2020مشهد۳۰,۵۰۰,۰۰۰
عصر دین و دانشIELTSGeneralخرداد ۹۹,۱May 21, 2020مشهد۳۰,۵۰۰,۰۰۰

تاریخ آزمون های آیلتس پارسیان   ۲۰۲۰

نمایش سایت
لینک ثبت نام
نام مرکزمدلنوع آزمونتاریخ شمسیتاریخ میلادیشهرقیمت
پارسیانIELTSAcademicاسفند ۹۸,۱۷Mar 7, 2020تهران۳۰,۵۰۰,۰۰۰
پارسیانIELTSGeneralاسفند ۹۸,۱۷Mar 7, 2020تهران۳۰,۵۰۰,۰۰۰
پارسیانIELTSAcademicفروردین ۹۹,۲۳Apr 11, 2020تهران۳۰,۵۰۰,۰۰۰
پارسیانIELTSAcademicخرداد ۹۹,۱۰May 30, 2020تهران۳۰,۵۰۰,۰۰۰
پارسیانIELTSGeneralخرداد ۹۹,۱۰May 30, 2020تهران۳۰,۵۰۰,۰۰۰
پارسیانIELTSAcademicخرداد ۹۹,۲۹Jun 18, 2020تهران۳۰,۵۰۰,۰۰۰
پارسیانIELTSAcademicمرداد ۹۹,۴Jul 25, 2020تهران۳۰,۵۰۰,۰۰۰
پارسیانIELTSGeneralمرداد ۹۹,۴Jul 25, 2020تهران۳۰,۵۰۰,۰۰۰
پارسیانIELTSAcademicمرداد ۹۹,۱۶Aug 6, 2020تهران۳۰,۵۰۰,۰۰۰
پارسیانIELTSAcademicشهریور ۹۹,۲۲Sep 12, 2020تهران۳۰,۵۰۰,۰۰۰
پارسیانIELTSGeneralشهریور ۹۹,۲۲Sep 12, 2020تهران۳۰,۵۰۰,۰۰۰
پارسیانIELTSAcademicمهر ۹۹,۱۹Oct 10, 2020تهران۳۰,۵۰۰,۰۰۰
پارسیانIELTSAcademicآبان ۹۹,۲۲Nov 12, 2020تهران۳۰,۵۰۰,۰۰۰
پارسیانIELTSGeneralآبان ۹۹,۲۲Nov 12, 2020تهران۳۰,۵۰۰,۰۰۰
پارسیانIELTSAcademicآذر ۹۹,۱۳Dec 3, 2020تهران۳۰,۵۰۰,۰۰۰