آزمون آیلتس از یک سو از مهمترین گام های برای مهاجرت و تحصیل در خارج از کشور میباشد و از سوی دیگر برای بسیاری امور نظیر تحصیل دکتری در ایران داشتن نمره آیلتس کمک شایانی به شما خواهد کرد . لذا برنامه ریزی قبولی در این امتحان جهت تصمیم گیری برای شما بسیار موثر میباشد . در این صفحه ضمن برشمردن ویژگی های آزمون آیلتس و تاریخ آزمون آیلتس در سال ۱۳۹۸ ( ۲۰۱۹) به بررسی تسک های آیلتس نیز می پردازیم . همراه ما باشید

آپدیت جولای ۲۰۱۹ –

ساختار آزمون آیلتس

چهار بخش آزمون آیلتس

  • بخش نخست مربوط به Listening  است . این آزمون ۳۰ دقیقه به طول می انجامد و ۱۰ دقیقه زمان برای وارد کردن جواب ها در نظر گرفته شده است
  • بخش دوم خواندن است ، Reading که ۶۰ دقیقه به طول می انجامد
  • بخش سوم Writing است که ۶۰ دقیقه به طول می انجامد
  • و آزمون صحبت کردن که بین ۱۱ تا ۱۴ دقیقه زمان میبرد

بخش های اول تا سوم آزمون آیلتس در یک روز به صورت کتبی برگزار میشود که دو ساعت و چها دقیقه به طول می انجامد. آزمون صحبت کردن معمولا چند روز زودتر و یا در همان روز آزمون انجام میشود.

تمام آزمون دهنده ها آزمون Listening و Speaking یکسان دارند ، در حالی که دو مورد دیگر بین انواع آکادمیک و جنرال متفاوت است

تاریخ آزمون های آیلتس آیلتس تهران ۹۸ – ۲۰۱۹

نمایش سایت
لینک ثبت نام
نام مرکزمدلنوع آزمونتاریخ شمسیتاریخ میلادیشهرقیمت
آیلتس تهرانIELTSAcademicمرداد ۹۸,۱۰Aug 1, 2019تهران۳۰,۵۰۰,۰۰۰
آیلتس تهرانIELTSGeneralمرداد ۹۸,۱۰Aug 1, 2019تهران۳۰,۵۰۰,۰۰۰
آیلتس تهرانIELTSAcademicمرداد ۹۸,۱۹Aug 10, 2019تهران۳۰,۵۰۰,۰۰۰
آیلتس تهرانIELTSAcademicمرداد ۹۸,۲۶Aug 17, 2019تهران۳۰,۵۰۰,۰۰۰
آیلتس تهرانIELTSGeneralمرداد ۹۸,۲۶Aug 17, 2019تهران۳۰,۵۰۰,۰۰۰
آیلتس تهرانIELTSAcademicمرداد ۹۸,۲۶Aug 17, 2019شیراز۳۰,۵۰۰,۰۰۰
آیلتس تهرانIELTSGeneralمرداد ۹۸,۲۶Aug 17, 2019شیراز۳۰,۵۰۰,۰۰۰
آیلتس تهرانIELTSAcademicمرداد ۹۸,۲۶Aug 17, 2019کرج۳۰,۵۰۰,۰۰۰
آیلتس تهرانIELTSGeneralمرداد ۹۸,۲۶Aug 17, 2019کرج۳۰,۵۰۰,۰۰۰
آیلتس تهرانIELTSAcademicشهریور ۹۸,۲Aug 24, 2019تهران۳۰,۵۰۰,۰۰۰
آیلتس تهرانIELTSAcademicشهریور ۹۸,۱۶Sep 7, 2019تهران۳۰,۵۰۰,۰۰۰
آیلتس تهرانIELTSGeneralشهریور ۹۸,۱۶Sep 7, 2019تهران۳۰,۵۰۰,۰۰۰
آیلتس تهرانIELTSAcademicشهریور ۹۸,۱۶Sep 7, 2019کرج۳۰,۵۰۰,۰۰۰
آیلتس تهرانIELTSGeneralشهریور ۹۸,۱۶Sep 7, 2019کرج۳۰,۵۰۰,۰۰۰
آیلتس تهرانIELTSAcademicشهریور ۹۸,۱۶Sep 7, 2019کیش۳۰,۵۰۰,۰۰۰
آیلتس تهرانIELTSGeneralشهریور ۹۸,۱۶Sep 7, 2019کیش۳۰,۵۰۰,۰۰۰
آیلتس تهرانIELTSAcademicشهریور ۹۸,۲۳Sep 14, 2019تهران۳۰,۵۰۰,۰۰۰
آیلتس تهرانIELTSAcademicمهر ۹۸,۶Sep 28, 2019تهران۳۰,۵۰۰,۰۰۰
آیلتس تهرانIELTSGeneralمهر ۹۸,۶Sep 28, 2019تهران۳۰,۵۰۰,۰۰۰
آیلتس تهرانIELTSAcademicمهر ۹۸,۶Sep 28, 2019شیراز۳۰,۵۰۰,۰۰۰
آیلتس تهرانIELTSGeneralمهر ۹۸,۶Sep 28, 2019شیراز۳۰,۵۰۰,۰۰۰
آیلتس تهرانIELTSAcademicمهر ۹۸,۶Sep 28, 2019کرج۳۰,۵۰۰,۰۰۰
آیلتس تهرانIELTSGeneralمهر ۹۸,۶Sep 28, 2019کرج۳۰,۵۰۰,۰۰۰
آیلتس تهرانIELTSAcademicمهر ۹۸,۲۰Oct 12, 2019تهران۳۰,۵۰۰,۰۰۰
آیلتس تهرانIELTSGeneralمهر ۹۸,۲۰Oct 12, 2019تهران۳۰,۵۰۰,۰۰۰
آیلتس تهرانIELTSAcademicمهر ۹۸,۲۷Oct 19, 2019تهران۳۰,۵۰۰,۰۰۰
آیلتس تهرانIELTSAcademicآبان ۹۸,۴Oct 26, 2019تهران۳۰,۵۰۰,۰۰۰
آیلتس تهرانIELTSGeneralآبان ۹۸,۴Oct 26, 2019تهران۳۰,۵۰۰,۰۰۰
آیلتس تهرانIELTSAcademicآبان ۹۸,۴Oct 26, 2019کرج۳۰,۵۰۰,۰۰۰
آیلتس تهرانIELTSGeneralآبان ۹۸,۴Oct 26, 2019کرج۳۰,۵۰۰,۰۰۰

تاریخ آزمون های آیلتس ایرسافام ۹۸ – ۲۰۱۹

نمایش سایت
لینک ثبت نام
نام مرکزمدلنوع آزمونتاریخ شمسیتاریخ میلادیشهرقیمت
ایرسافامIELTSGeneralمرداد ۹۸,۵Jul 27, 2019تهران۳۰,۵۰۰,۰۰۰
ایرسافامUKVIAcademicمرداد ۹۸,۱۰Aug 1, 2019تهران۳۲,۶۱۲,۵۰۰
ایرسافامUKVIGeneralمرداد ۹۸,۱۰Aug 1, 2019تهران۳۲,۶۱۲,۵۰۰
ایرسافامIELTSAcademicمرداد ۹۸,۱۰Aug 1, 2019تهران۳۰,۵۰۰,۰۰۰
ایرسافامIELTSGeneralمرداد ۹۸,۱۰Aug 1, 2019تهران۳۰,۵۰۰,۰۰۰
ایرسافامIELTSAcademicمرداد ۹۸,۱۰Aug 1, 2019شیراز۳۰,۵۰۰,۰۰۰
ایرسافامIELTSGeneralمرداد ۹۸,۱۰Aug 1, 2019شیراز۳۰,۵۰۰,۰۰۰
ایرسافامIELTSAcademicمرداد ۹۸,۱۰Aug 1, 2019تبریز۳۰,۵۰۰,۰۰۰
ایرسافامIELTSGeneralمرداد ۹۸,۱۰Aug 1, 2019تبریز۳۰,۵۰۰,۰۰۰
ایرسافامIELTSAcademicمرداد ۹۸,۲۰Aug 10, 2019تهران۳۰,۵۰۰,۰۰۰
ایرسافامLIFE SKILLSGeneralمرداد ۹۸,۲۵Aug 15, 2019تهران۲۴,۶۵۵,۰۰۰
ایرسافامUKVIAcademicمرداد ۹۸,۲۷Aug 17, 2019تهران۳۲,۶۱۲,۵۰۰
ایرسافامUKVIGeneralمرداد ۹۸,۲۷Aug 17, 2019تهران۳۲,۶۱۲,۵۰۰
ایرسافامIELTSAcademicمرداد ۹۸,۲۷Aug 17, 2019تهران۳۰,۵۰۰,۰۰۰
ایرسافامIELTSGeneralمرداد ۹۸,۲۷Aug 17, 2019تهران۳۰,۵۰۰,۰۰۰
ایرسافامIELTSAcademicمرداد ۹۸,۲۷Aug 17, 2019مشهد۳۰,۵۰۰,۰۰۰
ایرسافامIELTSGeneralمرداد ۹۸,۲۷Aug 17, 2019مشهد۳۰,۵۰۰,۰۰۰
ایرسافامIELTSAcademicمرداد ۹۸,۲۷Aug 17, 2019اهواز۳۰,۵۰۰,۰۰۰
ایرسافامIELTSGeneralمرداد ۹۸,۲۷Aug 17, 2019اهواز۳۰,۵۰۰,۰۰۰
ایرسافامIELTSAcademicشهریور ۹۸,۲Aug 24, 2019تهران۳۰,۵۰۰,۰۰۰
ایرسافامIELTSAcademicشهریور ۹۸,۲Aug 24, 2019اصفهان۳۰,۵۰۰,۰۰۰
ایرسافامIELTSAcademicشهریور ۹۸,۱۶Sep 7, 2019تهران۳۰,۵۰۰,۰۰۰
ایرسافامIELTSGeneralشهریور ۹۸,۱۶Sep 7, 2019تهران۳۰,۵۰۰,۰۰۰
ایرسافامIELTSAcademicشهریور ۹۸,۱۶Sep 7, 2019شیراز۳۰,۵۰۰,۰۰۰
ایرسافامIELTSGeneralشهریور ۹۸,۱۶Sep 7, 2019شیراز۳۰,۵۰۰,۰۰۰
ایرسافامIELTSAcademicشهریور ۹۸,۱۶Sep 7, 2019ساری۳۰,۵۰۰,۰۰۰
ایرسافامIELTSGeneralشهریور ۹۸,۱۶Sep 7, 2019ساری۳۰,۵۰۰,۰۰۰
ایرسافامIELTSAcademicشهریور ۹۸,۲۱Sep 12, 2019تهران۳۰,۵۰۰,۰۰۰
ایرسافامLIFE SKILLSGeneralشهریور ۹۸,۲۲Sep 13, 2019تهران۲۴,۶۵۵,۰۰۰
ایرسافامIELTSAcademicشهریور ۹۸,۲۳Sep 14, 2019تهران۳۰,۵۰۰,۰۰۰
ایرسافامUKVIAcademicشهریور ۹۸,۲۳Sep 14, 2019تهران۳۲,۶۱۲,۵۰۰

تاریخ آزمون های آیلتس پروشات ۹۸ – ۲۰۱۹

نمایش سایت
لینک ثبت نام
نام مرکزمدلنوع آزمونتاریخ شمسیتاریخ میلادیشهرقیمت
پروشاتIELTSAcademicشهریور ۹۸,۲۳Sep 14, 2019تهران۳۰,۵۰۰,۰۰۰
پروشاتIELTSGeneralمهر ۹۸,۲۰Oct 12, 2019تهران۳۰,۵۰۰,۰۰۰

تاریخ آزمون های آیلتس دانشگاه آزاد ۹۷ – ۲۰۱۸

نمایش سایت
لینک ثبت نام

دانشگاه آزاد برای سال جاری میلادی تاریخ آزمون مشخص ننوده است

تاریخ آزمون های آیلتس عصر دین و دانش ۹۸ – ۲۰۱۹

نمایش سایت
لینک ثبت نام
نام مرکزمدلنوع آزمونتاریخ شمسیتاریخ میلادیشهرقیمت
عصر دین و دانشIELTSAcademicمرداد ۹۸,۱۰Aug 1, 2019تهران۳۰,۵۰۰,۰۰۰
عصر دین و دانشIELTSGeneralمرداد ۹۸,۱۰Aug 1, 2019تهران۳۰,۵۰۰,۰۰۰
عصر دین و دانشIELTSAcademicمرداد ۹۸,۱۹Aug 10, 2019تهران۳۰,۵۰۰,۰۰۰
عصر دین و دانشIELTSAcademicمرداد ۹۸,۲۶Aug 17, 2019تهران۳۰,۵۰۰,۰۰۰
عصر دین و دانشIELTSGeneralمرداد ۹۸,۲۶Aug 17, 2019تهران۳۰,۵۰۰,۰۰۰
عصر دین و دانشIELTSAcademicمرداد ۹۸,۲۶Aug 17, 2019مشهد۳۰,۵۰۰,۰۰۰
عصر دین و دانشIELTSGeneralمرداد ۹۸,۲۶Aug 17, 2019مشهد۳۰,۵۰۰,۰۰۰
عصر دین و دانشIELTSAcademicشهریور ۹۸,۲Aug 24, 2019تهران۳۰,۵۰۰,۰۰۰
عصر دین و دانشIELTSAcademicشهریور ۹۸,۱۶Sep 7, 2019تهران۳۰,۵۰۰,۰۰۰
عصر دین و دانشIELTSGeneralشهریور ۹۸,۱۶Sep 7, 2019تهران۳۰,۵۰۰,۰۰۰
عصر دین و دانشIELTSAcademicشهریور ۹۸,۱۶Sep 7, 2019ساری۳۰,۵۰۰,۰۰۰
عصر دین و دانشIELTSGeneralشهریور ۹۸,۱۶Sep 7, 2019ساری۳۰,۵۰۰,۰۰۰
عصر دین و دانشIELTSAcademicشهریور ۹۸,۲۱Sep 12, 2019تهران۳۰,۵۰۰,۰۰۰
عصر دین و دانشIELTSAcademicشهریور ۹۸,۲۳Sep 14, 2019تهران۳۰,۵۰۰,۰۰۰
عصر دین و دانشIELTSAcademicمهر ۹۸,۶Sep 28, 2019تهران۳۰,۵۰۰,۰۰۰
عصر دین و دانشIELTSGeneralمهر ۹۸,۶Sep 28, 2019تهران۳۰,۵۰۰,۰۰۰
عصر دین و دانشIELTSAcademicمهر ۹۸,۱۸Oct 10, 2019تهران۳۰,۵۰۰,۰۰۰
عصر دین و دانشIELTSAcademicمهر ۹۸,۲۰Oct 12, 2019تهران۳۰,۵۰۰,۰۰۰
عصر دین و دانشIELTSGeneralمهر ۹۸,۲۰Oct 12, 2019تهران۳۰,۵۰۰,۰۰۰
عصر دین و دانشIELTSAcademicآبان ۹۸,۴Oct 26, 2019تهران۳۰,۵۰۰,۰۰۰
عصر دین و دانشIELTSGeneralآبان ۹۸,۴Oct 26, 2019تهران۳۰,۵۰۰,۰۰۰
عصر دین و دانشIELTSAcademicآبان ۹۸,۱۱Nov 2, 2019تهران۳۰,۵۰۰,۰۰۰
عصر دین و دانشIELTSAcademicآبان ۹۸,۱۶Nov 7, 2019تهران۳۰,۵۰۰,۰۰۰
عصر دین و دانشIELTSAcademicآبان ۹۸,۱۶Nov 7, 2019تهران۳۰,۵۰۰,۰۰۰
عصر دین و دانشIELTSAcademicآبان ۹۸,۲۵Nov 16, 2019تهران۳۰,۵۰۰,۰۰۰
عصر دین و دانشIELTSAcademicآذر ۹۸,۲Nov 23, 2019تهران۳۰,۵۰۰,۰۰۰
عصر دین و دانشIELTSGeneralآذر ۹۸,۲Nov 23, 2019تهران۳۰,۵۰۰,۰۰۰
عصر دین و دانشIELTSAcademicآذر ۹۸,۹Nov 30, 2019تهران۳۰,۵۰۰,۰۰۰
عصر دین و دانشIELTSAcademicآذر ۹۸,۱۶Dec 7, 2019تهران۳۰,۵۰۰,۰۰۰
عصر دین و دانشIELTSGeneralآذر ۹۸,۱۶Dec 7, 2019تهران۳۰,۵۰۰,۰۰۰
عصر دین و دانشIELTSAcademicآذر ۹۸,۲۱Dec 12, 2019تهران۳۰,۵۰۰,۰۰۰