یکی از راه های تقویت مهارت شنیداری گوش دادن مستمر به اخبار است. اخبارهای BBC و VOA تاثیر بسزایی در مهارت شنیداری شما دارند. سعی کنید این پادکست را که در مورد جام جهانی و فوتبال هست را برای بار اول بدون اینکه به متن آن نگاه کنید ، گوش کنید. و ببینید چه مقدار از آن را متوجه می شوید. در دامه با لغات این پادکست درس همراه ما باشید

واژگانی که در این پادکست شنیدیم را با هم مرور میکنیم

▪️world-class

رده جهانی

▪️be glued to something

چسبیدن به چیزی

▪️title

عنوان

▪️compete

رقابت کردن

▪️rusty

داغون

▪️reveal

فاش کردن

▪️tournament

مسابقه

▪️trophy

جایزه

▪️enthusiasm

اشتیاق

▪️pitch

زمین فوتبال