تا امروز فک میکردیم مغز آدم فقط توی بچگی رشد میکنه و بزرگ‌تر میشه، اما امروزه با تحقیقائی که توی دهه‌های اخیر انجام شده متوجه شدیم که رشد مغز ما آدما تا اوایل بزرگسالیمون نیز ادامه پیدا می‌کنه که این موضوع خیلی جالبه.
توی این پادکست راجع به مغز نوجوون‌ها اطلاعات بیشتری به دست آورده و همین طور چندین اصطلاح و کلمه جدید رو هم با هم یاد میگیریم.

Teenager  به نوجوون‌های حدود سنی ۱۳ تا ۱۹ سال گفته میشه. میدونید اولین بار این اصطلاح چه زمان استفاده شد؟

سال‌های دهه ۱۹۲۰ – سال‌های دهه ۱۹۳۰ – سال‌های دهه  ۱۹۵۰  ؟

لغات این درس پیرامون مغز و تفکر نوجوانان را در زیر میخوانیم

Brain

مغز

Adolescence

بلوغ

Papers

مقالات

Dogma

عقاید تعصب برانگیز

prefrontal cortex

قشر جلوی پیشانی در مغز
این بخش از مغز مسئولیت‌های پیچیده‌ای را بر عهده داشته مثل شخصیت ما و برنامه‌ریزی‌های ما

cognitive tasks

فعالیت‌های شناختی

mental activities

فعالیت‌های روحی و روانی

consciously

آگاهانه

plan

برنامه

Decision

تصمیم

Adolescent

بزرگسال

Behavior

رفتار

Remember

به یاد آوردن

Nightmare

کابوس

Rude

بی ادب

Homework

تکالیف

Fault

تقصیر

Blame

سرزنش کردن

substantial

قابل توجه / مهم

significant

مهم / معنی دار

development

رشد و توسعه

majority

اکثریت

Scientific

علمی

Research

تحقیق

Describe

توصیف کردن

Belief

باور

Excuse

بهانه / عذر

Forehead

پیشانی

Region

بخش

Conscious

آگاهانه

Require

نیاز داشتن

Processing

پردازش

wrap up

جمع بندی

Review

مرور

active thought

تفکر فعالانه

consideration

ملاحظه

material

منابع