همانطور که پیشتر نیز اشاره کردیم یکی از روش های تفویت listening در آزمون آیلتس گوش دادن به ویدیو های تد میباشد . در ادامه ویدو همراه با نکات آموزشی همراه ما باشید میهو ژانویر یکی از فزیکدانانی که بر روی طوفان های خورشیدی مطالعه میکند بر این باور است که ابر های غول پیکر متشکل از ذرات خورشیدی در عین که شفق های قطبی زیبایی به وجود می آورند باعث اخلال در روند زندگی بر روی زمین نیز می شوند. 

?تاثیر تماشای فیلم و مستند به زبان انگلیسی بر تقویت مهارت شنیدار یا Listening :
این روش نیز برای بسیاری از زبان آموزان، به ویژه کسانی که زمان بیشتری در دسترس دارند، بسیار سودمند و مفید خواهد بود. بهترین راه این است که فیلم و به ویژه مستند هایی با موضوعات جذاب در فهرست فعالیت های ثابت شما قرار گیرد و آن ها را چندین بار بازبینی کنید و کوشش کنید واژگان تازه آن ها را استخراج کرده و با کمک یک فرهنگ واژگان برابر(معنی) و نمونه(مثال) هایی از آن را جداگانه یادداشت کنید. پس از چندی به یک بایگانی چشمگیر چند صد واژه ای دسترسی خواهید داشت که از هر کدام یک خاطره دیداری و شنیداری(تصویری و صوتی) دارید و از سوی دیگر آشنایی شما با تلفظ بومی و شیوه گفتگوی دانشگاهی و آکادمیک هم بسیار بهبود(ارتقاء) خواهد یافت.

واژگان مهم این ویدیو را در زیر با هم مطالعه میکنیم

apocalypse

آخرالزمان

culprit

مقصر / مجرم

particle

ذره

tremendous chance

فرصت خیلی بزرگ

in the long run, …

در آخر،… / در نهایت …

mitigate

تخفیف دادن / سبک کردن

perturb

مزاحم شدن

nonetheless

بااین وجود / با اینحال

telecommunication

مخابرات

rely on something

تکیه کردن بر چیزی

on the verge of …

در شرف …

computer simulation

شبیه سازی کامپیوتری

comet

ستاره دنباله دار

by doing so, …

با انجام این کار، …

aurora

شفق قطبی