تیم اِربِن میداند که بتعویق انداختن کارها عقلانی نیست با این حال هیچ وفت نتونسته این عادت خود ( انجام دادن کارها در دقیقه ۹۰) را کنار بگذارد. در این ویدیو با مزه و با بصیرت اِربِن ما رو به سفری در یوتیوب ویکی پدیا و … می برد تا به ما نشان دهد که ما چه کارهایی را برای چه چیزهایی بتعویق می اندازیم قبل از اینکه دیگر کار از کار گذشته باشد. در ادامه با کاربرد  intensifier  ها در زبان انگلیسی آشنا میشویم

Tim Urban knows that procrastination doesn’t make sense, but he’s never been able to shake his habit of waiting until the last minute to get things done. In this hilarious and insightful talk, Urban takes us on a journey through YouTube binges, Wikipedia rabbit holes and bouts of staring out the window — and encourages us to think harder about what we’re really procrastinating on, before we run out of time.

کاربرد intensifier ها در آزمون آیلتس همراه با مثال های کاربردی

از intensifier برای تاکید بیشتر در جملات استفاده میکنیم.
کاربرد intensifier ها نشان میدهد که شما رسمی تر و با سواد تر هستید و بدون شک استفاده ی آنها در آزمون IELTS خالی از لطف نخواهد بود.

▪️advise ==>strongly recommend

▫️Doctors strongly recommend keeping the sprain elevated, applying ice packs, and wrapping the area up tightly.

▪️think ==> honestly believe

▫️we honestly believe he is innocent.

▪️sorry==> deeply regret

▫️we deeply regret missing your wedding.

▪️know ==>fully recognize

▫️we fully recognize the importance of learning English.

واژگان این ویدیو را با هم مرور میکنیم

?thesis

پایان نامه

?start off

شروع کردن

?staircase

راه پله

?all-nighter

شب زنده داری

?campus

زمین دانشکده و محوطه کالج

?procrastinator

کسی که کارهاش رو همیشه بتعویق می اندازد

?perplexe

سردرگم کردن

?take a look

نگاه کردن

?rational

منطقی

?decision-maker

تصمیم گیرنده

?gratification

خشنودی

?productive

پربار

?scandal

رسوایی