تاریخ آزمون آیلتس یکی از مهمترین مولفه های برنامه ریزی برای آمادگی آزمون ایلتس می باشد ، ما در این صفحه تاریخ و زمان برگزاری آزمون آیلتس در سنتر های آیلتس تهران، پروشات ، دین و دانش ، ایرسافام و پارسیان را به صورت بروزاعلام مینماییم

آزمون آیلتس از یک سو از مهمترین گام های برای مهاجرت و تحصیل در خارج از کشور میباشد و از سوی دیگر برای بسیاری امور نظیر تحصیل دکتری در ایران داشتن نمره آیلتس کمک شایانی به شما خواهد کرد . لذا
برنامه ریزی قبولی در این امتحان جهت تصمیم گیری برای شما بسیار موثر میباشد .  یکی از مهمترین عوامل موفقیت در ازمون آیلتس برنامه ریزی صحیح برای آمادگی در آزمون است، متقاضیان مدرک ایلتس باید بیش از ۳ ماه قبل نسبت به انتخاب تاریخ ازمون آیلتس مورد نظر خود اقدام نموده و زمان مناسب برای آزمون را انتخاب کنند تا در مدت زمان باقی مانده تا ازمون سطح آمادگی خود را به نمره مورد نظر خود برسانند.

در این صفحه ضمن برشمردن ویژگی های آزمون آیلتس و تاریخ آزمون آیلتس در سال ۲۰۲۰ به بررسی تسک های آیلتس نیز می پردازیم . همراه ما باشید

آپدیت می ۲۰۲۰

ساختار آزمون آیلتس

چهار بخش آزمون آیلتس

  • بخش نخست مربوط به Listening  است . این آزمون ۳۰ دقیقه به طول می انجامد و ۱۰ دقیقه زمان برای وارد کردن جواب ها در نظر گرفته شده است
  • بخش دوم خواندن است ، Reading که ۶۰ دقیقه به طول می انجامد
  • بخش سوم Writing است که ۶۰ دقیقه به طول می انجامد
  • و آزمون صحبت کردن که بین ۱۱ تا ۱۴ دقیقه زمان میبرد

بخش های اول تا سوم آزمون آیلتس در یک روز به صورت کتبی برگزار میشود که دو ساعت و چها دقیقه به طول می انجامد. آزمون صحبت کردن معمولا چند روز زودتر و یا در همان روز آزمون انجام میشود.

تمام آزمون دهنده ها آزمون Listening و Speaking یکسان دارند ، در حالی که دو مورد دیگر بین انواع آکادمیک و جنرال متفاوت است

تاریخ آزمون های آیلتس آیلتس تهران ۲۰۲۰

نمایش سایت
لینک ثبت نام
نام مرکزمدلنوع آزمونتاریخ شمسیتاریخ میلادیشهرقیمت
آیلتس تهرانIELTSAcademicخرداد ۹۹,۱May 21, 2020شیراز۳۰,۵۰۰,۰۰۰
آیلتس تهرانIELTSGeneralخرداد ۹۹,۱May 21, 2020شیراز۳۰,۵۰۰,۰۰۰
آیلتس تهرانIELTSAcademicخرداد ۹۹,۱May 21, 2020اصفهان۳۰,۵۰۰,۰۰۰
آیلتس تهرانIELTSGeneralخرداد ۹۹,۱May 21, 2020اصفهان۳۰,۵۰۰,۰۰۰
آیلتس تهرانIELTSGeneralخرداد ۹۹,۳May 23, 2020تهران۳۰,۵۰۰,۰۰۰
آیلتس تهرانIELTSGeneralخرداد ۹۹,۸May 28, 2020تهران۳۰,۵۰۰,۰۰۰
آیلتس تهرانIELTSAcademicخرداد ۹۹,۸May 28, 2020اصفهان۳۰,۵۰۰,۰۰۰
آیلتس تهرانIELTSGeneralخرداد ۹۹,۸May 28, 2020اصفهان۳۰,۵۰۰,۰۰۰
آیلتس تهرانIELTSAcademicخرداد ۹۹,۱۰May 30, 2020تهران۳۰,۵۰۰,۰۰۰
آیلتس تهرانIELTSGeneralخرداد ۹۹,۱۰May 30, 2020تهران۳۰,۵۰۰,۰۰۰
آیلتس تهرانIELTSAcademicخرداد ۹۹,۱۷Jun 6, 2020تهران۳۰,۵۰۰,۰۰۰
آیلتس تهرانIELTSAcademicخرداد ۹۹,۱۷Jun 6, 2020شیراز۳۰,۵۰۰,۰۰۰
آیلتس تهرانIELTSAcademicخرداد ۹۹,۱۷Jun 6, 2020کرج۳۰,۵۰۰,۰۰۰
آیلتس تهرانIELTSAcademicخرداد ۹۹,۲۴Jun 13, 2020تهران۳۰,۵۰۰,۰۰۰
آیلتس تهرانIELTSGeneralخرداد ۹۹,۲۴Jun 13, 2020تهران۳۰,۵۰۰,۰۰۰
آیلتس تهرانIELTSAcademicخرداد ۹۹,۲۹Jun 18, 2020تهران۳۰,۵۰۰,۰۰۰
آیلتس تهرانIELTSAcademicخرداد ۹۹,۳۱Jun 20, 2020تهران۳۰,۵۰۰,۰۰۰
آیلتس تهرانIELTSGeneralخرداد ۹۹,۳۱Jun 20, 2020تهران۳۰,۵۰۰,۰۰۰
آیلتس تهرانIELTSAcademicخرداد ۹۹,۳۱Jun 20, 2020اصفهان۳۰,۵۰۰,۰۰۰
آیلتس تهرانIELTSGeneralخرداد ۹۹,۳۱Jun 20, 2020اصفهان۳۰,۵۰۰,۰۰۰
آیلتس تهرانIELTSAcademicخرداد ۹۹,۳۱Jun 20, 2020شیراز۳۰,۵۰۰,۰۰۰
آیلتس تهرانIELTSGeneralخرداد ۹۹,۳۱Jun 20, 2020شیراز۳۰,۵۰۰,۰۰۰
آیلتس تهرانIELTSAcademicخرداد ۹۹,۳۱Jun 20, 2020کرج۳۰,۵۰۰,۰۰۰
آیلتس تهرانIELTSGeneralخرداد ۹۹,۳۱Jun 20, 2020کرج۳۰,۵۰۰,۰۰۰

تاریخ آزمون های آیلتس ایرسافام ۲۰۲۰

نمایش سایت
لینک ثبت نام
نام مرکزمدلنوع آزمونتاریخ شمسیتاریخ میلادیشهرقیمتسایت رسمیثبت نام
ایرسافامIELTSAcademicخرداد ۹۹,۱May 21, 2020تهران۳۰,۵۰۰,۰۰۰نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامIELTSGeneralخرداد ۹۹,۱May 21, 2020تهران۳۰,۵۰۰,۰۰۰نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامIELTSAcademicخرداد ۹۹,۱May 21, 2020اصفهان۳۰,۵۰۰,۰۰۰نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامIELTSGeneralخرداد ۹۹,۱May 21, 2020اصفهان۳۰,۵۰۰,۰۰۰نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامIELTSAcademicخرداد ۹۹,۱May 21, 2020رشت۳۰,۵۰۰,۰۰۰نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامIELTSGeneralخرداد ۹۹,۱May 21, 2020رشت۳۰,۵۰۰,۰۰۰نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامIELTSAcademicخرداد ۹۹,۱May 21, 2020شیراز۳۰,۵۰۰,۰۰۰نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامIELTSGeneralخرداد ۹۹,۱May 21, 2020شیراز۳۰,۵۰۰,۰۰۰نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامUKVIAcademicخرداد ۹۹,۱May 21, 2020تهران۳۲,۶۱۲,۵۰۰نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامUKVIGeneralخرداد ۹۹,۱May 21, 2020تهران۳۲,۶۱۲,۵۰۰نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامIELTSAcademicخرداد ۹۹,۳May 23, 2020تهران۳۰,۵۰۰,۰۰۰نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامIELTSGeneralخرداد ۹۹,۳May 23, 2020تهران۳۰,۵۰۰,۰۰۰نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامIELTSAcademicخرداد ۹۹,۳May 23, 2020مشهد۳۰,۵۰۰,۰۰۰نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامIELTSGeneralخرداد ۹۹,۳May 23, 2020مشهد۳۰,۵۰۰,۰۰۰نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامIELTSAcademicخرداد ۹۹,۳May 23, 2020کرمان۳۰,۵۰۰,۰۰۰نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامIELTSGeneralخرداد ۹۹,۳May 23, 2020کرمان۳۰,۵۰۰,۰۰۰نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامIELTSAcademicخرداد ۹۹,۳May 23, 2020تبریز۳۰,۵۰۰,۰۰۰نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامIELTSGeneralخرداد ۹۹,۳May 23, 2020تبریز۳۰,۵۰۰,۰۰۰نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامIELTSAcademicخرداد ۹۹,۸May 28, 2020تهران۳۰,۵۰۰,۰۰۰نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامIELTSGeneralخرداد ۹۹,۸May 28, 2020تهران۳۰,۵۰۰,۰۰۰نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامIELTSAcademicخرداد ۹۹,۸May 28, 2020اصفهان۳۰,۵۰۰,۰۰۰نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامIELTSGeneralخرداد ۹۹,۸May 28, 2020اصفهان۳۰,۵۰۰,۰۰۰نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامIELTSAcademicخرداد ۹۹,۸May 28, 2020شیراز۳۰,۵۰۰,۰۰۰نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامIELTSGeneralخرداد ۹۹,۸May 28, 2020شیراز۳۰,۵۰۰,۰۰۰نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامIELTSAcademicخرداد ۹۹,۸May 28, 2020اهواز۳۲,۶۱۲,۵۰۰نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامIELTSGeneralخرداد ۹۹,۸May 28, 2020اهواز۳۲,۶۱۲,۵۰۰نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامLIFE SKILLSGeneralخرداد ۹۹,۸May 28, 2020تهران۲۴,۶۵۵,۰۰۰نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامIELTSAcademicخرداد ۹۹,۱۰May 30, 2020تهران۳۰,۵۰۰,۰۰۰نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامIELTSGeneralخرداد ۹۹,۱۰May 30, 2020تهران۳۰,۵۰۰,۰۰۰نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامIELTSAcademicخرداد ۹۹,۱۰May 30, 2020ساری۳۰,۵۰۰,۰۰۰نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامIELTSGeneralخرداد ۹۹,۱۰May 30, 2020ساری۳۰,۵۰۰,۰۰۰نمایش سایتلینک ثبت نام

تاریخ آزمون های آیلتس پروشات ۲۰۲۰

نمایش سایت
لینک ثبت نام
نام مرکزمدلنوع آزمونتاریخ شمسیتاریخ میلادیشهرقیمت
پروشاتIELTSAcademicتیر ۹۹,۱۲Jul 2, 2020تهران۳۰,۵۰۰,۰۰۰
پروشاتIELTSAcademicمرداد ۹۹,۱۸Aug 8, 2020تهران۳۰,۵۰۰,۰۰۰
پروشاتIELTSGeneralمرداد ۹۹,۱۸Aug 8, 2020تهران۳۰,۵۰۰,۰۰۰

تاریخ آزمون های آیلتس دانشگاه آزاد ۲۰۲۰

نمایش سایت
لینک ثبت نام

دانشگاه آزاد برای سال جاری میلادی تاریخ آزمون مشخص ننوده است

تاریخ آزمون های آیلتس عصر دین و دانش ۲۰۲۰

نمایش سایت
لینک ثبت نام
نام مرکزمدلنوع آزمونتاریخ شمسیتاریخ میلادیشهرقیمت
عصر دین و دانشIELTSGeneralخرداد ۹۹,۱May 21, 2020مشهد۳۰,۵۰۰,۰۰۰
عصر دین و دانشIELTSAcademicخرداد ۹۹,۳May 23, 2020تهران۳۰,۵۰۰,۰۰۰
عصر دین و دانشIELTSGeneralخرداد ۹۹,۳May 23, 2020تهران۳۰,۵۰۰,۰۰۰
عصر دین و دانشIELTSAcademicخرداد ۹۹,۸May 28, 2020تهران۳۰,۵۰۰,۰۰۰
عصر دین و دانشIELTSGeneralخرداد ۹۹,۸May 28, 2020تهران۳۰,۵۰۰,۰۰۰
عصر دین و دانشIELTSAcademicخرداد ۹۹,۱۰May 30, 2020تهران۳۰,۵۰۰,۰۰۰
عصر دین و دانشIELTSGeneralخرداد ۹۹,۱۰May 30, 2020تهران۳۰,۵۰۰,۰۰۰
عصر دین و دانشIELTSAcademicخرداد ۹۹,۱۰May 30, 2020ساری۳۰,۵۰۰,۰۰۰
عصر دین و دانشIELTSGeneralخرداد ۹۹,۱۰May 30, 2020ساری۳۰,۵۰۰,۰۰۰
عصر دین و دانشIELTSAcademicخرداد ۹۹,۱۵Jun 4, 2020تهران۳۰,۵۰۰,۰۰۰
عصر دین و دانشIELTSGeneralخرداد ۹۹,۱۵Jun 4, 2020تهران۳۰,۵۰۰,۰۰۰
عصر دین و دانشIELTSAcademicخرداد ۹۹,۱۷Jun 6, 2020تهران۳۰,۵۰۰,۰۰۰
عصر دین و دانشIELTSAcademicخرداد ۹۹,۲۲Jun 11, 2020تهران۳۰,۵۰۰,۰۰۰
عصر دین و دانشIELTSGeneralخرداد ۹۹,۲۲Jun 11, 2020تهران۳۰,۵۰۰,۰۰۰
عصر دین و دانشIELTSAcademicخرداد ۹۹,۲۲Jun 11, 2020مشهد۳۰,۵۰۰,۰۰۰
عصر دین و دانشIELTSGeneralخرداد ۹۹,۲۲Jun 11, 2020مشهد۳۰,۵۰۰,۰۰۰
عصر دین و دانشIELTSAcademicخرداد ۹۹,۲۴Jun 13, 2020تهران۳۰,۵۰۰,۰۰۰
عصر دین و دانشIELTSGeneralخرداد ۹۹,۲۴Jun 13, 2020تهران۳۰,۵۰۰,۰۰۰
عصر دین و دانشIELTSAcademicخرداد ۹۹,۲۹Jun 18, 2020تهران۳۰,۵۰۰,۰۰۰
عصر دین و دانشIELTSAcademicخرداد ۹۹,۳۱Jun 20, 2020تهران۳۰,۵۰۰,۰۰۰
عصر دین و دانشIELTSGeneralخرداد ۹۹,۳۱Jun 20, 2020تهران۳۰,۵۰۰,۰۰۰
عصر دین و دانشIELTSAcademicتیر ۹۹,۵Jun 25, 2020تهران۳۰,۵۰۰,۰۰۰
عصر دین و دانشIELTSAcademicتیر ۹۹,۵Jun 25, 2020تهران۳۰,۵۰۰,۰۰۰
عصر دین و دانشIELTSAcademicتیر ۹۹,۱۲Jul 2, 2020تهران۳۰,۵۰۰,۰۰۰
عصر دین و دانشIELTSAcademicتیر ۹۹,۲۱Jul 11, 2020تهران۳۰,۵۰۰,۰۰۰
عصر دین و دانشIELTSGeneralتیر ۹۹,۲۱Jul 11, 2020تهران۳۰,۵۰۰,۰۰۰
عصر دین و دانشIELTSAcademicتیر ۹۹,۲۸Jul 18, 2020تهران۳۰,۵۰۰,۰۰۰
عصر دین و دانشIELTSAcademicمرداد ۹۹,۴Jul 25, 2020تهران۳۰,۵۰۰,۰۰۰
عصر دین و دانشIELTSGeneralمرداد ۹۹,۴Jul 25, 2020تهران۳۰,۵۰۰,۰۰۰
عصر دین و دانشIELTSAcademicمرداد ۹۹,۱۶Aug 6, 2020تهران۳۰,۵۰۰,۰۰۰

تاریخ آزمون های آیلتس پارسیان   ۲۰۲۰

نمایش سایت
لینک ثبت نام
نام مرکزمدلنوع آزمونتاریخ شمسیتاریخ میلادیشهرقیمتسایت رسمیثبت نام
پارسیانIELTSAcademicخرداد ۹۹,۳May 23, 2020تهران۳۰,۵۰۰,۰۰۰نمایش سایتلینک ثبت نام
پارسیانIELTSGeneralخرداد ۹۹,۳May 23, 2020تهران۳۰,۵۰۰,۰۰۰نمایش سایتلینک ثبت نام
پارسیانIELTSAcademicخرداد ۹۹,۱۰May 30, 2020تهران۳۰,۵۰۰,۰۰۰نمایش سایتلینک ثبت نام
پارسیانIELTSGeneralخرداد ۹۹,۱۰May 30, 2020تهران۳۰,۵۰۰,۰۰۰نمایش سایتلینک ثبت نام
پارسیانIELTSAcademicخرداد ۹۹,۲۹Jun 18, 2020تهران۳۰,۵۰۰,۰۰۰نمایش سایتلینک ثبت نام
پارسیانIELTSAcademicمرداد ۹۹,۴Jul 25, 2020تهران۳۰,۵۰۰,۰۰۰نمایش سایتلینک ثبت نام
پارسیانIELTSGeneralمرداد ۹۹,۴Jul 25, 2020تهران۳۰,۵۰۰,۰۰۰نمایش سایتلینک ثبت نام
پارسیانIELTSAcademicمرداد ۹۹,۱۶Aug 6, 2020تهران۳۰,۵۰۰,۰۰۰نمایش سایتلینک ثبت نام
پارسیانIELTSAcademicشهریور ۹۹,۲۲Sep 12, 2020تهران۳۰,۵۰۰,۰۰۰نمایش سایتلینک ثبت نام
پارسیانIELTSGeneralشهریور ۹۹,۲۲Sep 12, 2020تهران۳۰,۵۰۰,۰۰۰نمایش سایتلینک ثبت نام
پارسیانIELTSAcademicمهر ۹۹,۱۹Oct 10, 2020تهران۳۰,۵۰۰,۰۰۰نمایش سایتلینک ثبت نام
پارسیانIELTSAcademicآبان ۹۹,۲۲Nov 12, 2020تهران۳۰,۵۰۰,۰۰۰نمایش سایتلینک ثبت نام
پارسیانIELTSGeneralآبان ۹۹,۲۲Nov 12, 2020تهران۳۰,۵۰۰,۰۰۰نمایش سایتلینک ثبت نام