در آزمون صحبت کردن  آیلتس ( IELTS Speaking )،  بخش دوم ، شما باید دو دقیقه در مورد موضوعی که ممتحن به شما میدهد صحبت کنید. آیا میدانید که چطور نمره خوبی خواهید گرفت؟

مهارت speaking آیلتس

طبق معیار ارزیابی در بخش صحبت کردن آیلتس، صحبت کردن شما به شکل زیر نمره دهی میشود:

  • سلاست و ارتباط معنایی : پاسخ شما چقدر روان است و ایده‌های شما چقدر بهم مرتبط هستند.
  • منابع واژگانی :چقدر خوب از واژگان برای بیان منظور خود استفاده میکنید.
  • دقت و محدوده‌ی دستور زبانی : چقدر خوب از دستور زبان انگلیسی استفاده میکنید، تنوع ساختارهای دستور زبانی شما چقدر است، و چگونه از دستور زبان برای کمک به درک استفاده میکنید.
  • تلفظ : ممتحن با چه مقدار آسانی میتواند آنچه میگویید را درک کند.
  • ارتباط با موضوع : البته شما باید در مورد موضوع روی کارت صحبت کنید.

درک این موارد از نظر نظری سخت نیست، اما مطمئن هستید که در عمل باید چه کار کنید؟

ارزیابی یک منتخب

ابتدا به موضوع امتحانی او نگاهی بیاندازیم :

کرت امتحانی آیلتس speaking

اکنون باید به صحبتهای کوتاه امتحان دهنده در مورد این موضوع گوش کنید. در حین گوش دادن، بر اساس پنج معیار گفته شده در بالا از عملکرد منتخب یادداشت برداری کنید: سلاست، واژگان، دستور زبان، تلفظ، ارتباط. شاید بخواهید بیشتر از یکبار به آنچه ضبط شده گوش دهید.

ما از یک ممتحن آیلتس خواستیم که در مورد عملکرد امتحان دهنده در آزمون آیلتس صحبت کند. برای شنیدن صحبتهایش ادامه‌ی مطلب را ببینید :

سلاست

امتحان دهنده تپق نمی زند. او هرگز به دنبال کلمه نمیگردد و همیشه یک کلمه‌ی جایگزین که به اندازه ی کلمه‌ی اصلی خوب است را  پیدا میکند. او در سلاست نمره ی خوبی میگیرد.

دقت

در برخی حوزه‌ها، فرد منتخب توانایی دستور زبان بالایی دارد، برای مثال در استفاده از گذشته کامل و “had to” و همچنین گذشته‌ی ساده‌ی “must”. زمانها معمولا به خوبی میداند. اما با شبه‌ جمله‌ها مشکل دارد، مثلا در این جمله: the fax machine is something that it would be soon forgotten. (دستگاه فکس چیزی است که به زودی فراموش می شود).

واژگان

دقیق است اما ممکن است مشکلاتی هم داشته باشد مثلا استفاده از “”put into commerce بجای ” became available” (در دسترس بودن)؛ استفاده از ” fun”” بجای ” funny” (خنده دار)؛ استفاده از ” came over” بجای ” took over” (به عهده گرفتن)؛ استفاده از ” hard paper” بجای “hard copy” (نسخه قابل چاپ). اما زبان اصطلاحی خوبی دارد، مثلا “the dear old fax machine” (دستگاه فکس قدیمی عزیز).  در واژگان نمره‌ی خوبی میگیرد.

تلفظ

هیچ مشکلی با فهمیدن آن نداشتم. میتوانم این لهجه را بشنوم و موجب درک مطلب به خوبی میشود. در مجموع مشکلی با لهجه نداشتم .

ارتباط با موضوع

خیلی خوب با موضوع امتحان مطالب را بیان کرد

چرا شنیدن امتحان شخص دیگر مفید است ؟

گوش دادن و نمره دادن به یک فرد منتخب دیگر به شما کمک میکند تا آنچه را که ممتحن به دنبال آن است درک کنید. اکنون خودتان امتحان کنید. اینکار به شما کمک میکند تا حوزه‌هایی که در آنها نیازمند پیشرفت و تقویت هستید را پیدا کنید.