خیلی کم پیش می‌آید عملکرد شخصی در بخش خواندن و شنیدن آیلتس بسیار بد باشد. حتی اگر آن شخص متن بخش خواندن یا صوت بخش شنیدن را به خوبی متوجه نشود، پرسش‌نامه کمی او را راهنمایی می‌کند. اگر شخص در مورد پاسخ درست مطمئن نباشد، می‌تواند حدس بزند. در بخش صحبت کردن، مجموعه‌ای از پرسش‌ها مطرح می‌شود، بنابراین اگر شخص در مورد یکی اشتباه کند، شانس دیگری خواهد داشت و می‌تواند به پرسش‌های بعدی پاسخ دهد. اما بخش ۲ نگارش متفاوت است- اگر نتوانید پرسش را متوجه شوید، یا آن را اشتباه متوجه شوید، ممکن است اصلا هیچ امتیازی از این بخش کسب نکنید. بدین ترتیب ممکن است نمره کلی مورد نیاز را بدست نیاورید.

آزمون writing

با هم نگاهی به نمونه آزمون بخش ۲ writing آیلتس می اندازیم :

WRITING TASK 2

A person’s worth nowadays seems to be judged according to social status and material possessions. Old-fashioned values, such as honour, kindness and trust, no longer seem important.

To what extent do you agree or disagree with this opinion?

Give reasons for your answer and include any relevant examples from your own knowledge or experience.

Write at least 250 words.

چگونه باید به این پرسش پاسخ داد؟

متداول‌ترین اشتباه آن است که یک یا دو کلمه را در نظر بگیرید، و فکر کنید که تمرکز متن بر روی آنهاست. برای مثال، تحت فشار و اضطراب سالن امتحان شاید فکر کنید که باید در مورد اهمیت «موقعیت اجتماعی و دارایی‌ها» برای مردم در این روزها بنویسید. در این صورت نمره‌ی مناسبی بدست نمی‌آورید زیرا به پرسش مطرح شده پاسخ نمی‌دهید.

اولین کاری که باید انجام دهید آن است که یک دقیقه به پرسش نگاه کنید و تصمیم بگیرید مضمون آن چیست. در این مثال پاسخی دلایل موافق و مخالف این نظر خواسته شده است. ابتدا باید به یک جنبه‌ی پرسش (شان مردم بر اساس جایگاه اجتماعی تعیین می‌شود) پاسخ دهید و سپس باید جواب بخش دیگر (مردم بر اساس ارزش‌های قدیمی ارزش‌گذاری می‌شوند) را بدهید. سرانجام، باید نتیجه‌گیری را انجام دهید.

گیج شده‌ام؟ چطور باید یاد بگیریم تا چنین متنی را بنویسم؟

پاسخ دادن به چنین پرسش‌هایی دشوار نیست، البته اگر از یک فرآیند پیروی کنید. در اپلیکیشن آیلتس اکسین چنل هر هفته در بخش writing روشی برای پاسخ دهی به این سوالات مطرح میشود که به شما در پاسخگویی دقیق و سریع کمک میکند .