آزمون Speaking آیلتس همان میزان که برای بسیاری ترسناک است میتواند امتیاز بالایی برای شما به ارمغان آورد ، یکی از روش های بالا بردن نمره شما در این آزمون شیوایی کلامتان می باشد که تنها با تمرین زیاد حاصل میشود ، در این پست یکی از روش های افزایش شیوایی گفتار شما در آزمون Speaking آیلتس را با هم مرور میکنیم

شیوایی در آزمون Speaking

تمرینی برای افزایش شیوایی کلام در آزمون Speaking آیلتس

برای تمرین کردن بخش دوم آزمون صحبت کردن، که یک گفت وگوی ۱ تا ۲ دقیقه ای است، به دوستان خود ملحق شوید. به این صورت که هر شخص یک موضوع را روی یک برگه ی کاغذ مینویسد، آن را تا میکند و داخل یک کاسه می اندازد. موضوعات میتوانند شامل یک دوست، یک کتاب، یک تبلیغ، یک ساختمان یا یک برنامه ی تلویزیونی باشند. سپس، یک به یک، یک برگه را به طور اتفاقی از داخل کاسه برمیدارید و به مدت یک تا دو دقیقه درباره ی آن صحبت میکنید.

فایده ای که این روش دارد این است که شما صحبت کردن درباره ی موضوعی را تمرین میکنید که با آن هیچ آشنایی ندارید، و باید در مقابل دیگران این کار را انجام دهید. این کار سخت تر از آن است که به نظر میرسد! اما نتیجه خیلی خوبی برای شما به ارمغان می آورد !