خیلی از داوطلبان فکر می کنند که بخش Reading، یکی از سخت ترین بخش های آزمون ایلتس است – زمان بندی خیلی فشرده است، و درک درست سوالات زمانی که تحت فشار هستید کار ساده ای نیست – بعلاوه این که آزمون گیرنده نیز مدام سعی می کند شما را گمراه کند! برای خوب عمل کردن در آزمون Reading  یا خواندن آیلتس، لازم است که استراتژی داشته باشید. مهم ترین تکنیک در تطبیق دادن اطلاعات موجود در پرسش ها، با پاسخ های موجود در متن این است که به مترادف کلمات کلیدی فکر کنید. در ادامه همره ما باشید 

کلمات مترادف در آزمون آیلتس

کلمات کلیدی، کلماتی هستند که سوال روی آن ها متمرکز شده است. بگذارید به یک نمونه از سوال های “درست/ نادرست/ ذکر نشده” نگاه کنیم (بعدا به قسمت مربوطه در متن Reading نگاه خواهیم کرد):

An attachment to the use of the private car led to increased suburban development.

The keywords are: attachment, car, increased and suburban development. These are the words in the question that carry the meaning, and they are the words you need to look for in the text.

کلمات کلیدی سوال به شرح زیر است: وابستگی، خودرو، افزایش و پیشرفت حومه ای. این ها کلماتی از سوال هستند که معنا را منتقل می کنند، و نیز کلماتی هستند که شما باید در متن به دنبال آن ها باشید.

اگرچه، بعید است آن ها را پیدا کنید. و این به خاطر این است که تنها گشتن به دنبال این کلمات، آزمون را خیلی ساده می کند. بنابراین، آزمون گیرنده ادراک شما را توسط بکارگیری مترادف ها می آزماید. مترادف ها کلماتی هستند متفاوت، با معنای یکسان.

مثال

برای سه کلمه ی زیر مترادف پیدا کنید. آن ها را روی یک ورق کاغذ بنویسید.

attachment
car
increased
suburban development

اگر برایتان مشکل است، به وب سایت thesaurus.com  مراجعه کنید و این کلمات را جستجو کنید.

راه حل و نکات یادگیری

این هم از چند پیشنهاد:

attachment: liking, preference, affinity
car: automobile, vehicle
increased: greater, growing, enhanced
suburban development: city growth, neighbourhood growth, expansion of cities

حالا اگر به جمله ی مربوطه در خود متن مراجعه کنیم، میتوانید ببینید که چطور کلمات سوال با مترادف های آن در متن اصلی مطابقت دارد.

 

The expansion of the outer city since the 1960s reflected a continued preference on the part of many people in the western world for private automobiles over public transit.

همانطور که می بینید، از بین چهار کلمه ی کلیدی موجود در عبارت سوال، سه کلمه ی آن به صورت مترادف در متن اصلی آورده شده اند – و این جمله درست می باشد-.

بدیهی است که ما با دقت و جزییات بسیاری به این جمله نگاه کردیم، اما در آزمون اصلی شما زمان کافی برای نوشتن سه یا چهار مترادف برای هر کدام از کلمات کلیدی را ندارید. بنابراین، نکات یادگیری شما چه چیزهایی هستند؟

آگاه باشید که بعید است که کلمات همانند سوال را در متن پیدا کنید.

بنابراین بهتر است که در حین این که سوال را می خوانید، به طرز فعالانه ای به مترادف کلمات کلیدی فکر کنید. و آن ها را به خاطر بسپارید.همچنین، به یاد داشته باشید که ترتیب اطلاعات موجود در سوال، با ترتیب اطلاعات موجود در متن متفاوت است. در نمونه ی ذکر شده، عبارت سوال کلمه ی خودرو را در اول جمله ذکر می کند، در حالی که در متن این کلمه در آخر جمله قرار دارد. و این دقیقا خود آزمون است.