“بسیار مهم است که رایتینگ تسک ۱ آکادمیک را با ارائه ی یک Overview آغاز کنید. اگر این کار را انجام ندهید، نمرات را از دست می دهید.” — سیمون کوکل، دانشگاه سلطان قابوس، عمان

ما در این پست، مفهوم این جمله و نحوه ی استفاده از Overview برای شروع بسیار خوب رایتینگ آیلتس را مورد بررسی قرار می دهیم.

آیلتس writing آکادمیک تسک 1

رایتینگ تسک ۱ آکادمیک چیست؟

بیایید با رجوع به اصول اساسی آغاز کنیم. در آزمون آیلتس، تسک ۱ آکادمیک، “یک تسک مربوط به نوشتن با حداقل ۱۵۰ کلمه است، که داوطلب باید در این بخش، یک جدول، چارت، گراف یا نمودار تصویری را خلاصه کرده، توصیف نموده یا شرح دهد.”

نمودار در آیلتس آکادمیک نوشتن تسک 1

نمودار در آیلتس آکادمیک نوشتن تسک 1

Taski 1 IELTS writing

گراف های فوق، اطلاعاتی را در مورد مالکیت کامپیوتر، در قالب درصد جمعیت مابین سالهای ۲۰۰۲ و ۲۰۱۰، و توسط سطح تحصیلات در خلال سالهای ۲۰۰۲ و ۲۰۱۰ ارائه می دهند.

اطلاعات را با انتخاب و گزارش ویژگی های اصلی خلاصه نمایید و هرجا که مناسب است، مقایسه به عمل آورید.

حداقل ۱۵۰ کلمه بنویسید.

مرورکلی داده ها  ( Overview ) چیست؟

عبارت مرورکلی، هدف گراف­(ها) را در یک یا دو جمله خلاصه می کند. می توانید مشاهده کنید که این امر چگونه در قالب سوال تسک فوق انجام شده است: گراف های بالا اطلاعاتی را در مورد مالکیت کامپیوتر، در قالب درصد جمعیت مابین سالهای ۲۰۰۲ و ۲۰۱۰، و توسط سطح تحصیلات در خلال سالهای ۲۰۰۲ و ۲۰۱۰ ارائه می دهند.

با این وجود، می توانید اگر کلمات داخل سوال را به سادگی تکرار کنید، هیچ نمره ای کسب نمی کنید. باید مرورکلی را در قالب کلمات خودتان قرار دهید.

چگونه شروع کنم؟

زمانی را صرف مشاهده ی گراف ها کنید. اصطلاحات روی محور ایکس و محور ایگرگ را ملاحظه نمایید. اطمینان حاصل کنید که اطلاعات نمایش داده شده را واقعا فهمیده اید.
عبارت مرورکلی را با زمان حال ساده آغاز کنید، بدین صورت:

This chart shows…
The information in the chart illustrates….
The graph compares…
The diagram explains…

این عبارت را با خلاصه ای از هدف گراف ادامه دهید، که واضح، کامل و مختصر و مفید باشد:

These graphs show the growth of computer ownership by education level between 2002 and 2010, and compare this with the growth of computer ownership overall for the same period. In both cases ownership is expressed as a percentage of the population as a whole.

تمرین ۱ آیلتس رایتینگ آکادمیک تسک ۱

چهار عبارت زیر را بخوانید. سپس به این مقاله رفته و هر عبارت را با یکی از چهار گراف موجود در گزارش تطبیق دهید. (پاسخ ها در زیر هستند.)

A. This chart shows average per capita wealth levels per country in four bands ranging from wealth levels lower than US$5,000 to higher than $100,000.
B. This bar chart compares the projected percentage growth in the number of millionaires in 19 countries from now to 2019.
C. The pie chart shows the current distribution of global wealth by region.
D. This chart ranks the richest eight countries (from Switzerland to Singapore) by average per capita wealth.

تمرین  ۲

اکنون یک جمله ی Overview را برای هرکدام از دو نمودار زیر بنویسید. می توانید پاسخ های پیشنهادی را در انتهای این پست ملاحظه نمایید. این نمودارها از رایتینگ عملی Clarity اقتباس شده اند.

نمودار در آیلتس آکادمیک نوشتن تسک 1

نمودار در آیلتس آکادمیک نوشتن تسک 1

پاسخ­ها

Exercise 1: A, graph 2; B, graph 4; C, graph 1; D, graph 3

Exercise 2, suggested answers:

The graph looks at the monthly temperature and rainfall of Cape Town and Hong Kong over the year, and compares the two.

This graph compares the change in age at which women in Australia first got married between 1970 and now. The data deals only with women who have been married at some point in their lives.