خیلی از داوطلبان، آزمون های Reading را موفق تر از آزمون های Listening میدانند. این به دلیل این است که وقتی شما در حال خواندن هستید، متن را پیش روی خود دارید و میتوانید بیش تر از یک بار به آن مراجعه کنید. اما وقتی در حال گوش دادن هستید، اگر پاسخ را از دست دهید، دیگر آن را از دست داده اید؛ زیرا شما فقط یک بار فرصت گوش دادن به صدای ضبط شده را دارید، و هرگز نمی توانید به عقب برگردید. پس باید روی چند مهارت کار کنید. همراه ما باشید
سه خطای متدول listening آیلتس

  • قبل از گوش دادن یادداشت برداری کنید

تصور کنید که در حال گوش دادن صدای ضبط شده برای پیدا کردن پاسخ سوال ۳ هستید، و ناگهان پاسخ سوال ۶ را میشنوید. این به این معنا است که شما انقدر روی یک سوال تمرکز کردید که نه تنها آن سوال بلکه دو سوال بعدی را هم از دست دادید.

یک روش برای جلوگیری از این اتفاق این است که در حال گوش دادن در آزمون آیلتس، روی برگه ی سوال خود یادداشت برداری کنید. نگران نامرتب بودن یادداشت های خود نباشید؛ مهم این است که عقب نمانید. در آخر، ده دقیقه زمان دارید تا پاسخ های خود را به برگه ی پاسخ نامه منتقل کنید (این زمانی است که شما باید مرتب و منظم باشید).

کلید موفقیت در آزمونListening  این است که آن را به یک فرایند دو مرحله ای تبدیل کنید. اول گوش دهید و یادداشت برداری کنید، و بعد پاسخ هایتان را به برگه ی پاسخ نامه منتقل کنید.

  • دقیق باشید

در آزمون گوش دادن، لازم است که در پاسخ دادن به سوالات باید خیلی دقیق باشید. برای مثال، اگر فرض کنیم که سوال از شما میخواهد که عبارت “در…” را تکمیل کنید و پاسخ “صبح” است. هنگام نوشتن اطلاعات در پاسخ نامه، فقط کلمه ی “صبح” به عنوان پاسخ صحیح پذیرفته خواهد شد. اگر بنویسید “آن صبح” یا “صبحگاه”، (با وجود این که پاسخ صحیح را میدانستید) نمره ی این سوال به شما تعلق نمیگیرد.

  • اگر شک دارید، حدس بزنید

اگر به پاسخ هایتان اطمینان ندارید، مهم است که بتوانید حدس بزنید. دو دلیل برای این کار وجود دارد: پاسخ اشتباه نمره ی منفی ندارد، پس ریسکی  هم وجود نخواهد داشت. خالی گذاشتن یک پاسخ در برگه ی پاسخ نامه میتواند شما را دچار دردسر کند، و باعث شود تا بعدا پاسخ درست را در جای اشتباه بنویسید.

در آخر، مطمئن شوید که آزمون اصلی آیلتس اولین آزمون آیتلسی نباشد که انجام می دهید. سعی کنید در کل چهار یا پنج آزمون تمرینی انجام دهید.