از تاریخ ۱۶ جولای امسال برنامه استانی ساسکاچوان هر ۲ زیر شاخه دچار تغییراتی بنیادی خواهد شد. بدین ترتیب که سیستم EOI جایگزین سیستم کنونی خواهد شد. سابمیت به شکل کنونی حذف شد و پرونده ها بر اساس معیارهای خود استان از استخر کاندیداهای استانی ساسکاچوان انتخاب میشوند.

ساسکاچوان تغییر کرد

این سیستم شبیه به اکسپرس اینتری عمل کرده و دقیقا همان چیزی است که کبک هم به زودی آنرا اجرایی خواهد کرد.

✳️ متقاضیان بایستی ابتدا درخواست علاقه مندی برای اقدام از طریق برنامه های نیروی متخصص استان داشته باشند و در صورت واجد شرایط بودن از طرف استان دعوتنامه دریافت می کنند و بعد از دریافت دعوتنامه میتوانند مدارک خود را کامل و پروفایل را سابمیت نمایند.
واجد شرایط بودن به معنای کسب حداقل ۶۰ امتیاز از ۱۰۰ امتیاز استان و دارا بودن سابقه کار در مشاغل مورد نیاز استان است.
این تغییرات هر دو استریم زیر مجموعه اکسپرس انتری و OID را شامل می شود.