زمانی که دارید برای تحصیل در خارج از کشور برنامه ریزی میکنید ، یکی از مهمترین مسایلی که ذهنتون رو درگیر میکنه هزینه تحصیل شماست ! البته حق هم دارید ، با این نوسانات ارزی اولین چیز بحث هزینه است. برای همین موضوع تصمیم گرفتم شما رو با هزینه های تحصیل در کشور های مختلف اروپایی آشنا کنم ، همراه من باشید
هزینه تحصیل در کشور های اروپایی

اتریش

متوسط مبلغ شهریه (تمامی مقاطع):

دانشجویان داخلی و اروپایی:‌ رایگان
دانشجویان سایر کشورها:‌ ۷۲۶ یورو  در هر ترم (۷۸۰ دلار)

متوسط هزینه زندگی:

۱۰،۲۰۰-۱۲،۰۰۰ یورو در سال (۱۱،۰۰۰-۱۳،۰۰۰ دلار)

بلژیک

متوسط مبلغ شهریه (تمامی مقاطع):

دانشجویان داخلی و اروپایی:‌ تا سقف ۸۹۰ یورو در سال (۹۶۰ دلار)
دانشجویان سایر کشورها:‌ ۸۹۰-۴،۴۵۰ یورو در سال (۹۶۰-۴،۸۲۰ دلار)

متوسط هزینه زندگی:

۱۰،۲۰۰-۱۱،۴۰۰ یورو در سال (۱۱،۰۵۰-۱۲،۳۰۰ دلار)

دانمارک

متوسط مبلغ شهریه (تمامی مقاطع):

دانشجویان داخلی و اروپایی: رایگان
دانشجویان سایر کشورها:‌ ۶،۰۰۰-۱۶،۰۰۰ یورو در سال (۶،۵۰۰-۱۷،۳۵۰ دلار)

متوسط هزینه زندگی:

۸۴،۰۰۰ کرون دانمارک در سال (۱۲،۲۰۰ دلار)

فنلاند

متوسط مبلغ شهریه (تمامی مقاطع):

تا آگوست ۲۰۱۷ برای تمام دانشجویان رایگان بوده است. با اخیرا این حال تغییراتی ایجاد شده است.
دانشجویان داخلی و اروپایی:‌ رایگان
دانشجویان سایر کشورها:‌ حداقل ۱،۵۰۰ یورو در سال (۱،۶۰۰ دلار)

متوسط هزینه زندگی:

۹،۶۰۰ یورو در سال (۱۰،۴۰۰ دلار)

فرانسه

متوسط مبلغ شهریه (دانشگاههای دولتی):

مقطع کارشناسی: ۱۸۹ یورو در سال (۲۰۰ دلار)
مقطع کارشناسی ارشد : ۲۵۶ یورو در سال (۲۸۰ دلار)
مقطع دکتری: ۳۹۱ یورو در سال (۴۲۵ دلار)

مبلغ هزینه دانشگاههای خصوصی بالاتر است.

متوسط هزینه زندگی:

۹،۶۰۰ یورو در سال (۱۰،۵۰۰ دلار)

ایرلند

متوسط مبلغ شهریه:

مقطع کارشناسی
دانشجویان داخلی و اروپایی:‌ رایگان
دانشجویان سایر کشورها:‌ حداقل ۱۰،۰۰۰ یورو در سال (۱۰،۸۰۰ دلار)

مقطع تحصیلات تکمیلی
دانشجویان اروپایی:‌ ۳،۸۰۰ یورو در سال (۴،۱۷۵ دلار)
دانشجویان سایر کشورها:‌ حداقل ۱۰،۵۰۰ یورو در سال (۱۱،۴۰۰ دلار)

متوسط هزینه زندگی:

۷،۰۰۰-۱۲،۰۰۰ یورو در سال (۷،۵۰۰-۱۲،۸۷۰ دلار)

ایتالیا

متوسط مبلغ شهریه (دانشگاههای دولتی):

مقطع کارشناسی: ۸۵۰-۱،۰۰۰ یورو در سال (۹۲۰-۱،۱۰۰ دلار)
مقطع تحصیلات تکمیلی: ۱،۵۰۰ یورو در سال (۱،۶۰۰ دلار)

شهریه دانشگاههای خصوصی تا ۱۶،۰۰۰ یورو (۱۷،۳۰۰ دلار) در سال نیز می‌رسد.

متوسط هزینه زندگی:

۱۴،۴۰۰ یورو در سال (۱۵،۶۰۰ دلار)

نروژ

متوسط مبلغ شهریه (تمامی مقاطع):

تقریبا تمامی دانشگاههای دولتی رایگان هستند.

متوسط هزینه زندگی:

۱۲،۰۰۰ کرون نروژ در سال (۱۳،۶۰۰ دلار)

روسیه

متوسط مبلغ شهریه (تمامی مقاطع):

۳۱۱،۰۰۰-۶۱۴،۰۰۰ روبل روسیه در سال (۳،۹۰۰-۷،۷۰۰ دلار)

متوسط هزینه زندگی:

۶۳۰،۶۷۰-۷۲۷،۲۰۰ روبل روسیه در سال (۷،۹۲۰-۹،۱۲۰ دلار)

اسپانیا

متوسط مبلغ شهریه (دانشگاههای دولتی):

مقطع کارشناسی: ۶۸۰-۱،۲۰۰ یورو در سال (۳،۹۰۰-۷،۷۰۰ دلار)
مقطع تحصیلات تکمیلی: ۱،۳۲۰-۱،۵۰۰ یورو در سال (۱،۴۳۰-۱،۶۲۰ دلار)

شهریه دانشجویان غیراروپایی مقداری بیشتر است.

متوسط هزینه زندگی:

۱۰،۶۰۰-۱۳،۲۰۰ یورو در سال (۱۱،۸۰۰-۱۴،۴۰۰ دلار)

سوئد

متوسط مبلغ شهریه (تمامی مقاطع):

دانشجویان داخلی و اروپایی: رایگان
دانشجویان بسایر کشورها:۹۰،۰۰۰-۱۵۰،۰۰۰ کرون سوئد در سال (۱۰،۵۰۰-۱۷،۵۰۰ دلار)

متوسط هزینه زندگی:

۹۵،۹۷۰ کرون سوئد در سال (۱۱،۲۰۰ دلار)

سوئیس

متوسط مبلغ شهریه (تمامی مقاطع):

دانشجویان داخلی : ۱،۲۶۶-۲،۲۰۰ فرانک سوئیس در سال (۱،۲۵۰-۲،۲۰۰ دلار)

دانشجویان بین المللی بایستی مبلغی مازاد بر مبلغ فوق بپردازند :
کارشناسی: ۵۰۰ فرانک سوئیس  (۴۹۰ دلار)
تحصیلات تکمیلی: ۱۰۰ فرانک سوئیس (۹۸ دلار)

متوسط هزینه زندگی:

۱۸،۰۰۰-۲۸،۰۰۰ فرانک سوئیس در سال (۱۷،۷۵۰-۲۷،۶۰۰ دلار)

هلند

متوسط مبلغ شهریه

دانشجویان داخلی و اروپایی (تمامی مقاطع): ۱،۹۸۴ یورو در سال (۲،۱۵۰ دلار)
دانشجویان بین المللی (مقطع کارشناسی): ۶،۰۰۰-۱۲،۰۰۰ یورو در سال (۶،۵۰۰-۱۳،۰۰ دلار)
دانشجویان بین المللی (مقطع تحصیلات تکمیلی): ۸،۰۰۰-۲۰،۰۰۰ یورو در سال (۸،۶۷۰-۲۱،۶۶۰ دلار)

متوسط هزینه زندگی:

۹،۶۰۰-۱۳،۲۰۰ یورو  در سال (۱۰،۴۰۰-۱۴،۳۰۰ دلار)