در آزمون آیلتس در بخش writing در سوالات نموداری و دیاگرامی نیازی به توضیح تمام جزئیات و اعداد نیست. بهتر است ۱ یا ۲ نقطه را در نظر بگیریم و آنها را تشریح کنیم. ویدیوی زیر را با هم ببینیم و مطالب تکمیلی را در ادامه با هم میخوانیم :

🔸سعی کنیم تا از کلمات استفاده شده در متن سوال و عنوان نمودارها استفاده نکنیم. بهتر است عبارات و جملات را به زبان خود یا به عبارتی paraphrase کنید.

🔸در آزمون writing همچنین از کلمات ربط (Linking words ) بیش از حد استفاده نکنید.

🔸متن سوال رو به دقت بخونید تا کامل سوال رو بفهمید. هیچ وقت برای جواب دادن عجله نکنید.

🔸به روند نمودار دقت کنید و آن را برای خود آنالیز کنید. و مشاهدات و تغییراتی را که میبنید با استفاده از کلماتی که برای بیان تغییرات (degrees of change ) به کار می روند بیان کنید. تا در مقدمه یا نتیجه گیری از آنها استفاده کنید.
minimal/slight/moderate/considerable/significant/dramatic , ….

🔸به نکات گرامری توجه خاصی داشته باشید اگر دیاگرام سال های گذشته را نشان می دهد باید از زمان گرامری گذشته استفاده کنید.
و اگر نمودار شمایی از آینده دارد باید از زمان گرامری آینده استفاده کنید.

🔸از افعال و صفات گوناگون برای توصیف نمودارها استفاده کنید تا وسعت دایره لغات خود را به وضوح نشان دهید.