در زبان انگلیسی به راحتی با توجه به یک نکته ی طلایی میتونید از یک صفت فعل بسازید. چقدر از پسوندها یا suffix میدونید؟ آیا از کاربرد آنها با خبر هستید؟این ویدیوی آموزشی را با هم میبینیم suffix آشنا شوید.

در آزمون آیلتس در بخش Speaking یا گفتار و Writing یا نوشتار نیاز به میانبری برای تیدیل صفات به افعال دارید . در این ویدیوی آموزشی با suffix یا پسوند en- آشنا می شویم. با ما همراه باشید.

ویدیویی که مشاهده کردید از بخش آموزش رایگان اپلیکیشن آیلتس اکسین چنل استخراج شده بود ، جهت مشاهده دروس اصلی و ویدیوهای رایگان بیشتر اپلیکیشن اکسین چنل آیلتس را دانلود نمایید . در این ویدیوی آموزشی با suffix یا پسوند en- آشنا شدید. با هم نگاهی مجدد به این روش می اندازیم :

فرمول ساخت فعل از صفت با استفاده از suffix 

Suffix (-en) => adj + -en = verb

short =>  shorten کوتاه کردن
soft => soften نرم کردن
wide => widen پهن کردن
less => lessen کاستن
dark =>  darkenتاریک کردن