آیا میدانید چه بایدها و نبایدهایی در بخش گفتار یا Speaking آزمون IELTS هست؟
به تبع در این بخش شما باید به نکاتی توجه کنید تا نمره مطلوبی کسب کنید. در این ویدیوی آموزشی با این نکات ارزشمند آشنا می شویم. با ما همراه باشید.

ویدیویی که مشاهده کردید از بخش آموزش رایگان اپلیکیشن آیلتس اکسین چنل استخراج شده بود ، جهت مشاهده دروس اصلی و ویدیوهای رایگان بیشتر اپلیکیشن اکسین چنل آیلتس را دانلود نمایید . در این ویدیوی آموزشی بایدها و نبایدهای بخش گفتار یا Speaking آیلتس را یاد گرفتید .

با هم نگاهی مجدد پیرامون باید ها و نباید های آزمون Speaking  آیلتس  می اندازیم

Do not digress  به حاشیه نرید
Do not hesitate for too long ⇒ Gap fillers  بهتره راجب چیزی صحبت کنید تا اصلا صحبت نکنید.
Correct your grammatical mistake  اشکلات گرامری خود را اصلاح کنید