در آزمون آیلتس بخش مهارت شنیدار یا Listening قسمت چهارم برای کسب نمره ی بهتر باید به نکات زیر توجه کنید ، لازم به ذکر است محتوای این بخش از قسمت رایگان لایو باکس اپلیکیشن آیلتس اکسین چنل استخراج شده است ، جهت مشاهده دروس اصلی اپلیکیشن آیلتس اکسین چنل را از اینجا دانلود نمایید 

به مثال های زیر پیرامون قسمت چهارم آزمون listening  توجه فرمایید

?اگر گوینده بخواهد مثال دیگری بیان کند ? another example/ in addition

?اگر گوینده بخواهد یک نکته ی سورپرایز کننده رو مطرح کند ? surprisingly

?اگر گوینده بخواهد مطلبی را شفاف تر کند ?as a matter of fact

?اگر گوینده بخواهد تضادی را بیان کند ? by contrast

?اگر گوینده بخواهد یک نکته ی پایانی رو بیان کند ? lastly / last but not least

?اگر گوینده بخواهد موضوع بحث را عوض کند ? let’s move on …

?اگر گوینده بخواهد در مورد موضوعات کلی صحبت کند ? generally speaking

? اگر گوینده بخواهد نقطه نظر مقابل را بیان کند ? on the other hand,….

?اگر گوینده بخواهد به بیان دیگر موردی را اشاره کند ? in other words

و خیلی نکات دیگر که برای فهمیدن آنها ویدیو آموزشی رایگان اکسین چنل را تماشا کنید و برای مشاهده دروس اصلی اپلیکیشن آیلتس اکسین چنل را دانلود نمایید