در زبان انگلیسی از عبارات مختلفی برای بیان نظرات میتوان استفاده کرد که تنوع استفاده از این عبارات میتونه به شما در آزمون کمک فراوانی کند . در این ویدیوی آموزشی با  این عبارات بیشتر آشنا میشویم

ویدیویی که مشاهده کردید از بخش آموزش رایگان اپلیکیشن آیلتس اکسین چنل استخراج شده بود ، جهت مشاهده دروس اصلی و ویدیوهای رایگان بیشتر اپلیکیشن اکسین چنل آیلتس را دانلود نمایید . همانطور که دیدید روش های مختلفی برای بیان نظرات شخصی شما در آزمون آیلتس وجود دارد که در زیر مجددا آن ها را مرور میکنیم

روش بیان نظرات در آزمون آیلتس

In my opinion / In my view ..
MY view is that / My point of bview is that …
I reckon/I feel …
Personally speaking …
As far as i am concerrned …
It seems to me that …
Well , I would say …
I would like to point out …
The way i look it …
The point that i am trying to make is …
I believe that …
I suppose / presume / would say…
I strongly believe that ..
I think none would deny that ..
I believe it is hard to deny that …