در آزمون آیلتس بخش Speaking زمانی که ممتحن نظر شما را پیرامون شباهت ها و تفاوت ها در موضوعی می پرسد شما به روش های مختلف می توانید پاسخگو باشید .در این ویدیوی آموزشی با گونه های مختلف بیان شباهت و تفاوت (compare and contrast ) در زبان انگلیسی آشنا می شوید تا در زمان آزمون صحبت کردن آیلتس نمره بالاتری را نصیب خود نمایید . همراه ما باشید.

ویدیویی که مشاهده کردید از بخش آموزش رایگان اپلیکیشن آیلتس اکسین چنل استخراج شده بود ، جهت مشاهده دروس اصلی و ویدیوی های رایگان بیشتر اپلیکیشن اکسین چنل آیلتس را دانلود نمایید . همانطور که در این ویدیوی آموزشی دیدید روش های مختلفی برای بیان شباهت و تفاوت در آزمون آیلتس وجود دارد . با هم نگاهی مجدد به این روش ها می اندازیم :

عباراتی که برای Compare  مورد استفاده قرار میگیرد :

be similar in : we are both fairly similar in character.
be both [adj] : we are both shy.

عباراتی که در Contrast مورد استفاده قرار میگیرد :

on the other hand,
as the same time,
be different in
______ whereas_______
______while______