در آرمون Writing آیلتس نکات بسیاری بر نمره شما تاثیر میگذارد از گرامر و قواعد دستور زبان تا دایره لغات شما ، در این بین نجوه Spelling کلمات بسیار بر نمره شما تصیر میگذارد ، این ویدیوی آموزشی پیرامون قواعد Spelling در نگارش Writing در آزمون آیلتس میباشد ، همراه ما باشید

ویدیویی که مشاهده کردید از بخش آموزش رایگان اپلیکیشن آیلتس اکسین چنل استخراج شده بود ، جهت مشاهده دروس اصلی و ویدیوهای رایگان بیشتر اپلیکیشن اکسین چنل آیلتس را دانلود نمایید .

قواعد جمع بستن در زبان انگلیسی

اگر به آخر اسم s اضافه کنیم، تبدیل به جمع می شود: کتاب ها

books →→→→ کتاب book

کیف ها bags→→→→ کیف bag

فندک ها lighters →→→→ فندک lighter

اگر اسم مفرد با (Z – X – S – Sh – Ch) ختم شود، در جمع es می گیرد و به صورت سیلاب جداگانه وبه صورت  (ایز) تلفظ می شئد. بشقاب ها dishes →→→→ بشقاب dish

اتوبوس ها buses →→→→ اتوبوس bus

جعبه هاboxes →→→→ جعبه box

سر و صدا ها buzzes →→→→ سر و صدا buzz

کلیسا ها churches →→→→کلیسا church

اگر اسم مفرد به یکی از حروف ( f – k – t – p) ختم گردد، s علامت جمع به صورت (س) تلفظ می شود:

cats →→→→ گربه cat

taps →→→→ شیر آب tap

roofs →→→→ پشت بام roof

اگر اسم مفرد به یکی از حروف به غیر از حروف بالا ختم شود، علامت جمع s  به صورت  (ز) تلفظ می شود.
اگر اسمی به  y ختم شود و قبل از y یک حرف بی صدا باشد، y  در جمع به  ies تبدیل می شود. ولی اگر قبل از آن حرف صدا دار باشد، تغییری نمی کند و به آن s اضافه می شود:

duties →→→→ وظیفه duty

babies→→→→ کودک baby

countries →→→→ کشور country

keys →→→→ کلید key

boys →→→→ پسرboy

برای جمع یستن حروف و ارقام از s  استفاده می شود، ولی برای وجه تشخیص آن از علامت آپوستروف (‘) استفاده می شود. چنانچه حرف s بعد از سال به کار رود، معنی (اندی) در زبان فارسی را می دهد.: در لغت room دوتا o وجود دارد.

There are two O’S in the word room.

اگر اسم مفرد به Oختم شود و قبل از آن یک حرف بی صدا باشد، هنگام جمع بستن es می گیرد. اگر قبل از O حرف صدا دار باشد، هنگام جمع فقط s می گیرد:

potatoes →→→→ سیب زمینی potato

tomatoes →→→→ گوجه فرنگی tomato

negroes →→→→سیاه پوست negro

radios →→→→ رادیو radio

کلمات زیر از قاعده فوق مستثنی بوده و فقط s می گیرند:

 

pianos →→→→ پیانو piano

solos →→→→ تک نواز solo

photos →→→→ عکس photo

silos→→→→ سیلو silo

dynamos →→→→ دینام dynamo

کلمات زیر هم با s  و هم با es  می توانند جمع بسته شوند:

 

vocano(e)s →→→→ آتش فشان vocano

motto(e)s →→→→ شعار motto

mosquito(e)s →→→→پشه mosquito

اگر اسمی به F ختم شود، در جمع F تبدیل به ves می گردد:

thieves →→→→ دزد thief

leaves →→→→ برگ leaf

calves →→→→ گوساله calf

لغات زیر از قاعده فوق مستثنی بوده و در جمع  فقط s  می گیرند:

 

handkerchiefs →→→→ دستمال handkerchief

roofs →→→→ پشت بام roof

proofs →→→→ دلیلproof

chiefs →→→→ رئیس chief

gulfs →→→→ خلیج gulf

cliffs →→→→ پرتگاه cliff

cuffs→→→→ سرآستین cuff

griefs →→→→ غم و

غصه grief   hoofs →→→→ سُم hoof

plaintiffs→→→→ مدعی plaintiff

reffs →→→→ صخره reef

serfs →→→→ غلام serf

اگر اسمی به fe ختم شود، در جمع fe تبدیل به  ves می گردد:

wives →→→→ زن wife

lives →→→→ زندگی life

knives →→→→ چاقو knife

سه لغت زیر از قاعده فوق مستثنی بوده و در جمع s می گیرند:
safes →→→→ صندوق آهنی safe

strifes →→→→ نزاع strife

fifes →→→→ فلوت fife

اسامی زیر بی قاعده می باشند:

 

men →→→→ مرد man

women →→→→ زن woman

mice →→→→موش mouse

lice →→→→ شپش louse

teeth →→→→ دندان tooth

feet →→→→ پا foot

geese→→→→ غاز نر goose

crises →→→→ بحران crisis

bases →→→→ پایه basis

dirmice →→→→نوعی موش dormouse

footmen →→→→ پیشخدمت