در آزمون آیلتس بخش Speaking زمانی که ممتحن نظر شما را پیرامون موضوعی می پرسد شما به روش های مختلف می توانید موافقت خود را با اون بیان دارید . در این ویدیوی آموزشی با گونه های مختلف بیان موافقت در زبان انگلیسی آشنا می شوید تا در زمان آزمون صحبت کردن آیلتس نمره بالاتری را نصیب خود نمایید . همراه ما باشید

ویدیویی که مشاهده کردید از بخش آموزش رایگان اپلیکیشن آیلتس اکسین چنل استخراج شده بود ، جهت مشاهده دروس اصلی و ویدیوی هی رایگان بیشتر اپلیکیشن اکسین چنل آیلتس را دانلود نمایید . همانطور که در این ویدیوی آموزشی دیدید روش های مختلفی برای بیان موافقت در آزمون آیلتس وجود دارد . با هم نگاهی مجدد به این روش ها می اندازیم :

agreeing with an opinion :

I quite agree ..
I completely agree that ..
Yes, Indeed ..
I could not agree more ..
I entirely / totally agree with you on that ..
That’s exactly how i see it ..
You are quite right about ..
Yes,That’s obvious ..