یکی از نکات ظریفی که در آزمون آیلتس IELTS چه در بخش درک مطلب Reading و چه در بخش نگارش Writing باید به آن توجه کرد کلماتی هستند که از لحاظ آوایی و از لحاظ نوشتاری شبیه به یکدیگر ولی از لحاظ معنایی متفاوت هستند. در این ویدیو آموزشی سعی بر این داریم که اینگونه کلمات را با هم بررسی کنیم.

با کلماتی  مشابه آوایی که در این درس مشاهده کردید بیشتر آشنا می شویم

permission

اجازه (به صورت کلی)

permit

اجازه (به صورت رسمی ) /جواز

possibility

احتمال

chance

شانس / احتمال

practice- American

تمرین کردن

practise-British

تمرین کردن

priceless

با ارزش

worthless

بی ارزش

principal

مدیر/ اصلی

principle

اصل

process

پروسه / پردازش

procession

حرکت دسته جمعی

raise

بالا بردن (فعل متعددی)

rise

بالا بردن (فعل لازم )

respectful

مودبانه

respectable

قابل احترام

treat

درمان کردن

cure

علاج