یکی از نکات ظریفی که در آزمون آیلتس IELTS چه در بخش درک مطلب Reading و چه در بخش نگارش Writing باید به آن توجه کرد کلماتی هستند که از لحاظ آوایی و از لحاظ نوشتاری شبیه به یکدیگر ولی از لحاظ معنایی متفاوت هستند. در این ویدیو آموزشی سعی بر این داریم که اینگونه کلمات را با هم بررسی کنیم.

با کلماتی  مشابه آوایی که در این درس مشاهده کردید بیشتر آشنا می شویم

moreover

بعلاوه

however

با این وجود / اما

inconsiderable

ناچیز/جزئی

inconsiderate

بی ملاحظه

intolerable

غیر قابل تحمل

intolerant

متعصب / زیربارنرو

lay

قرار دادن

lie

دراز کشیدن (گذشته این فعل lay(

lie

دروغ گفتن ( گذشته این فعل lied(